Meppel Doopsgezinde kerk


Beeldbank Drents Archief


Leeuwarder courant 20-01-1880

1889: Plannen voor een nieuw orgel. Blijkbaar stond er al een harmonium of orgel in de kerk.

Provinciale Drentsche en Asser courant 05-03-1889

In de administratie van Bakker & Timmenga staat bij 11 april een vordering en betaling op 9 januari 1890 van f 9,50 voor: 't Orgel gestemd twee nieuwe tongen gemaakt'. (11)

1897: Op 23 februari werd er een contract met bestek afgesloten met firma Bakker en Timmenga uit Leeuwarden.voor de levering van een nieuw orgel.
Het werd op zondag 19 september in gebruik genomen in kerkdienst die werd geleid door Ds. B.P, Plantenga en aan het orgel dhr. Godefroy uit Steenwijk. 's Avonds is er een muzikale uitvoering.
Het keuringsrapport van organist Godefroy uit Steenwijk dateert van 21 september. Hij heeft het orgel op 17 en 19 september onderzocht. Het orgel is geheel conform het contract gebouwd.
De windaanvoer is ruimschoots voldoende. Het orgel heeft een lage stemming: de zogenaamde 'fransche a'.
'De verschillende registers , zijn ieder naar zijn eigen aard geintoneerd, waarbij de Prestant 8 voet, het voornaamste register, zeer te roemen valt.
Bij de openbare orgelbespeling , gegeven door eenige dames des avonds na de plechtige inwijding, heeft ondergetekende het genoegen gehad het Orgel beneden in de kerk te kunnen hooren en is in zijn overtuiging versterkt, dat, mede door de uitstekende plaatsing, het nieuwe Orgel aan alle te stellen eisen voldoet.' (11)


Dispositie uit het contract (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Het contract wordt beschreven in het boek "Van Reitsum naar Gouderak, Het verhaal van een klein Bakker & Timmenga-orgel" door Dirk Bakker (1999)


Meppeler Courant 1897-05-05 en Meppeler Courant 1897-09-18


Meppeler Courant 22-09-1897 en Het nieuws van den dag : kleine courant 16-09-1897,Provinciale Drentsche en Asser courant 13-09-1897, 17-09-1897, 21-09-1897
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 21-09-1897


Het nieuws van den dag : kleine courant 22-09-1897 en Leeuwarder courant 22-09-1897


Ingebruikname bericht uit Het Orgel 1897/08 oktober


Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 17-09-1897, Doopsgezinde bijdragen, jrg 37, 1897, 01-01-1897 en Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 17-09-1897


Advertentie "Het Orgel" 1898/11

In de administratie van Bakker & Timmenga is een overzicht te vinden van uitgevoerd onderhoud en stembeurten over de periode 1889-1911, 1912-1913, 1915-1925 en 1926-1928  (11)

1929: Restauratie en uitbreiding door de firma M. Spiering uit Dordrecht.
Er werden een Clarinet 8’ discant en een Fluit 4’ bas bijgeplaatst op een reeds gereserveerde plaats.
Verder werd op een pneumatische kegellade een Subbas 16’ bijgeplaatst. Toevoeging van een tremulant (02)
Het orgel werd in januari 1929 in gebruik genomen met een bespeling door Willem Zorgman uit Meppel.


Het Orgel 1929 november


Meppeler Courant 1929-01-12 Plannen voor de restauratie van het orgel


Meppeler Courant 1929-10-01


De Amsterdammer 24-04-1929


Stichting orgelcentrum Gr 2090 (10)

1947: Bericht n.a.v. het 50-jarig bestaan van het orgel

Provinciale Drentsche en Asser courant 19-09-1947


Foto (09)


1954: Bakker & Timmenga onderzoekt  het orgel met een advies en een prijsopgave. Daarachter de opmerking: 'Wil niet betalen'.

1956: In mei installeert Bakker & Timmenga een windmotor voor f 925,- en herstelt de balgen voor 756,25

1966: In augustus wordt het orgel onderzocht en f 25,- in rekening gebracht en staat er ook dat het onderhoud is opgezegd. Zie administratie Bakker & Timmenga.  (11)

1969: Blijkbaar had dhr. Van der Wedden van de Orgelcommissie van de Gereformeerde kerk van Meppel ook bemoeienis met het orgel in de Doopsgezinde kerk. Hij vraagt op 1 maart aan Walcker of het orgel gestemd kan worden. De kerk wil nog even wachten met het installeren van een nieuwe tremulant voor DM 800,-

1974: Op 14 januari vraagt Van der Wedden prijsopgave aan Walcker voor een stemming.
Op 23 januari komt Walcker met een prijsopgave van DM 250,- voor een stemming.

1980-1984: Restauratie in fasen door Kaat & Tijhuis uit Kampen, waarbij de Subbas 16’ nu geplaatst werd op een mechanische lade in een eigen kast. De ingebruikname vond plaats op 24 mei 1984. De dispositie is nu: (03)

Manuaal     Pedaal  
Prestant 8’ C, Cis, D en Dis zijn van grenenhout en bevinden zich binnenin het orgel (04) Subbas 16’
Bourdon 8’      
Viola di Gamba 8’ Groot octaaf is transmissie van de Prestant 8' (04)    
Voix Celeste 8’ Groot octaaf is transmissie van de Bourdon 8' (04)    
Octaaf 4’      
Gedekte fluit 4’      
Gemshoorn 2’      
Klarinet/Fluit 8í disc. De bas van dit register wordt gevormd door een gedekte fluit 4'    

Pedaal koppel 
Tremulant


 Tijdschrift Kerk & Muziek 1985 nr. 4 juli/augustus


Foto (09)

1988: De oude kerk wordt afgebroken om plaats te maken voor een appartementencomplex en een winkel. Binnen het complex wordt een nieuwe kerkzaal gecreŽerd en het orgel wordt door Kaat en Tijhuis overgeplaatst.


Foto (05)


Bericht uit het tijdschrift Kerk en Muziek 1989-01 van de VOGG

1999: Windmachine vervangen door fa. Kaat en Tijhuis. (04)


Foto (08)


Meppeler Courant 2009-11-27

2009: Restauratie van het orgel
 

Bronvermelding:

 1. Het Orgel (1897-1898)130. Keuring door J. Godefroy organist te Steenwijk. Ingebruikname op 19-10-1897.
 2. Het Orgel (1929-1930) no 2, pag. 11.
 3. de Mixtuur, no 50 (1985)831.
 4. E-Mail van de organist van de kerk dhr. J.A. Uiterwijk op basis van het boek "Eerste 15 jaar Kaat en Tijhuis Orgelmakers" door dhr. M.E. Kaat.
 5. Boek: Het Nederlandse historische orgel 1894-1901 blz. 171-172
 6. Tijdschrift: de Mixtuur 50 juni 1985 Kroniek
 7. Tijdschrift: Het Orgel 1929 02 november Nieuwe en herstelde orgels
 8. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Meppel,_Vledderstraat_20_-_Doopsgezinde_Vermaning (Nieuwe kerk)
 9. www: http://www.dgmeppel.doopsgezind.nl
 10. Archief Jaap Brouwer
 11. Historisch Centrum Leeuwarden 1631 Orgelfabriek Bakker en Timmenga B.V. te Leeuwarden, 1880-1969