Meppel, Rooms-Katholieke kerk

Kerk:
Eerste kerk uit 1861 (jaar oprichting parochie), zeer waarschijnlijk nog zonder orgel (de parochie was nog zeer arm).

Orgel:
1866: Inwijding nieuwe kerk (ontwerp. H.J. Wennekers), met orgel. Dit orgel blijkt een kabinetorgel te zijn.

Provinciale Drentsche en Asser courant 06-09-1866


Foto (06)

1870: Aanschaf van een orgel. Zou het orgel dat in 1866 werd genoemd alleen aanwezig zijn geweest bij de ingebruikname van de nieuwe kerk?

Provinciale Drentsche en Asser courant 28-03-1870

1899/1900: Herstel van het kabinetorgel door M. Maarschalkerweerd & Zoon voor ruim f. 150,-.

1906: Gebr. Gradussen (Winssen) leveren een nieuw orgel met bijgemaakt front voor f. 665,-.

Dispositie:

Viola di Gamba 8 vt
Bourdon 8 vt
Melophon 4 vt
Fluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Ventil  
Manuaalomvang: C - f''' Aangehangen pedaal: C - c


Foto (06) Bron: http://www.oudmeppel.nl/fotoarchief/images/website/1447.jpg


De morgenpost 24-11-1906


Provinciale Drentsche en Asser courant 03-04-1907

Circa 1957/58: Levering van een windmotor door Jos Vermeulen orgelmakers Alkmaar.

1960:
Bericht over subsidie voor de kerk, waarbij ook de inrichting met een orgel wordt genoemd.


Meppeler Courant 1960-01-25

1961:
Bouw van een nieuwe kerk aan de Grote Oever. De kerk wordt in oktober 1961 ingewijd door toenmalig bisschop van het bisdom Groningen, mgr. De Jong.
De losstaande toren is een eerbetoon aan de aartsengel GabriŽl. De toren werd in de volksmond al gauw 'de toren met het scheepszeil' genoemd.
De oude kerk wordt afgestoten en zal op termijn worden afgebroken.


Foto www.kerkeninbeeld.nl


Foto (05)

1961: Bouw door Vermeulen van een nieuw orgel in de nieuwe kerk.Foto's vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl

Dispositie:
Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Bourdon 8' Salicionaal 8' Subbas 16'
Prestant 4' Roerfluit 4' Gedekt 8'
Mixtuur III Gemshoorn 2'  Fluit 4' 

1965:
De oude katholieke kerk brandt af op 11 augustus 1965, voordat de kerk volgens plan zou worden afgebroken.
Zie de film op http://www.amateurfilmplatform.nl/films/brand-rk-kerk-meppel


Tekening door Jan Vissering (1933-2017) (07)

2006:
De kerk is verkocht aan een projectontwikkelaar. Zeker is dat de kerk zal worden afgebroken.
De Woningstichting Actium heeft de kerk per 1 november gekocht en wil er appartementen en kantoren bouwen. CDA en Sterk Meppel willen de toren behouden.
Men heeft inmiddels van de Gereformeerde vrijgemaakte Kerk in Meppel het kerkgebouw aan de Commissaris De Vos van Steenwijklaan gehuurd voor een periode van 15 jaar.

2007: Het orgel moet voor november 2007 zijn verkocht. (01)

2007: Artikel uit de Stentor: Katholieken nemen afscheid kerkgebouw
De rooms-katholieke geloofsgemeenschap Sint Stephanus in Meppel neemt zondag afscheid van het vertrouwde kerkgebouw aan de Grote Oever.
De parochiekerk heeft vanaf de inwijding op 3 oktober 1961 dienst gedaan als ontmoetingsplek voor de katholieken van Meppel en omgeving. De katholieke parochie, die naast Meppel ook de dorpen Staphorst, IJhorst, Havelte, Nijeveen en Wanneperveen omvat, zal op 4 november het nieuwe kerkelijke onderkomen aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan plechtig in gebruik nemen.
Komende zondag zal pastoor K. Tolboom vanaf 10.00 uur voorgaan in de laatste viering in de huidige kerk.
Aan het eind van de viering worden alle gewijde elementen uit het gebouw verwijderd. (02)
Meppeler Courant 2007-10-12

2007: Aan het eind van de dienst op 28-10-2007 in de RK-kerk werden alle gewijde elementen door de parochianen uit het gebouw verwijderd. Deze worden de komende dagen weer aangebracht in de nieuwe kerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan. Dit is al gebeurd met de fraaie gebrandschilderde ramen, die na een schoonmaakbeurt een plaats hebben gekregen in de nieuwe kerk. Het nieuwe onderkomen van de rooms-katholieken is het voormalige onderkomen van de leden van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk, die onlangs zijn verhuisd naar de Talmastraat in de wijk Haveltermade waar de leden de voormalige gereformeerde kerk geheel verbouwd hebben. De rooms-katholieke kerk aan de Grote Oever werd in oktober 1961 ingewijd door toenmalig bisschop van het bisdom Groningen, mgr. De Jong. Toen verrees ook de losstaande toren, een eerbetoon aan de aartsengel Gabriël, die in de volksmond al gauw 'de toren met het scheepszeil' werd genoemd. Woningstichting Actium heeft de kerk per 1 november gekocht en wil er appartementen en kantoren bouwen. CDA en Sterk Meppel willen de toren behouden. Zondag neemt de rooms-katholieke parochie het nieuwe onderkomen in gebruik. Mgr. dr. W.J. Eyk, bisschop van het bisdom Groningen, wijdt de kerk in als nieuwe parochiekerk. (04)

2007: De rooms-katholieke geloofsgemeenschap verkocht zaterdag (10-11-2007) de overtollige inventaris van de reeds verlaten Sint Stephanus kerk aan de Grote Oever. Zo‘n dertig bezoekers kwamen naar de voormalige parochiekerk om te kijken of er tussen de boedel iets van hun gading bijzat. Er zijn diverse soorten tafels, bankjes en stoelen verkocht waaronder nog enkele oude zogenaamde bidstoelen.
De laatste eucharistieviering in de kerk aan de Grote Oever en de eerste (inwijdings)viering in de nieuwe parochiekerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan heeft de laatste bedenkingen en triestheid over het verlaten van de oude plek wel doen verdwijnen. "Mensen vinden de nieuwe kerk echt heel mooi en prettig. De verkoop van de laatste inboedel en restpartij stoelen van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) is daarom dan ook slechts een zakelijke formaliteit. Er was geen sprake meer van emotie," vertelt Kees Schiphouwer van het parochiebestuur. De doopvont en het altaarblad gaan naar een nieuwe katholieke kerk in Polen, het orgel naar een parochiekerk in Drenthe.

2007: Het orgel van de H. Stephanuskerk te Meppel zou worden  overgenomen door de RK kerk van Barger-Oosterveld dit gaat echter niet door.
De fa. Adema uit Hillegom heeft het orgel in de week van 11 november 2007 gedemonteerd. Namens de KKOR is Frits Haaze bij deze verplaatsing betrokken als adviseur. (03)

2012: De toren wordt alsnog gesloopt.

Bronvermelding:
  1. E-Mail van Wim Boer d.d. 23-09-2007
  2. Bron: http://www.destentor.nl/nwoverijssel/ d.d. 24-10-2007
  3. E-Mail van Fits Haaze d.d. 13-11-2007
  4. E-Mail vanuit [Kerkorgel] per 31-10-2007
  5. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Meppel,_Grote_Oever_142_-_Stephanus
  6. E-Mail: Frits Kaan wees mij in een mail van 29-12-2015 op een betere foto
  7. Archief Jaap Brouwer