Nieuweroord Hervormde kerk


Links: Foto Drents Archief Beeldbank, rechts: ansichtkaart


Foto Geert Jan Pottjewijd

1870: In Nieuweroord werden vanaf 1870 kerkdiensten georganiseerd door de "Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging" maar deze diensten stonden onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente in Hollandscheveld. (01)

1879: Diensten in een schoolgebouw (01)

1884: Bouw van een kleine stenen kerk. (01)

1919: Bouw van de huidige kerk aan de Middenraai met de naam "Rehoboth". (01)

1944: Nieuweroord wordt kerkelijk zelfstandig en van daaruit ontstaan ook de kerken te Nieuw-Balinge en Tiendeveen (01)

De Waarheidsvriend 19 september 1991Foto's  vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl

1963: De kerkvoogdij schrijft op 25 januari een brief aan de Hervormde OrgelCommissie (HOC). Er zijn de laatste tijd veel problemen met het orgel. Het betreft een pijporgel en sinds enkele jaren is er een windmotor. Het houtwerk is niet goed en bij vochtig weer functioneert het orgel slecht. De installatie van drie warmtelampen in het orgel bood geen soelaas. Graag het advies van de HOC.
Het antwoord van de HOC komt al op 29 januari. Cor Edskes zal langs komen om de situatie ter plekke te bekijken.
Op 15 februari schrijft de kerkvoogdij aan de HOC dat ze akkoord gaan met het voorstel.
Op 18 februari antwoordt de HOC dat de aanvraag in behandeling is genomen.
Op 28 maart schrijft de HOC dat Cor Edskes de kerk op 9 april zal bezoeken.
Het verslag van het bezoek van Cor Edskes dateert van 16 april. Het pneumatische orgel met kegelladen is aan het begin van de 20e eeuw gebouwd door waarschijnlijk J. Doornbos en heeft de volgende dispositie:
Bourdon 16'
Prestant 8'
Salicionaal 8'
Gamba 8'
Octaaf 4'
Superoctaafkoppel, Pedaalkoppel, 3 vaste combinaties met losser
Manuaal C-g''' en pedaal D-d' (02)

Windlade: Frontpijpwerk staat op een aparte kegelwindlade. Lade uit naaldhout. Houtworm, veel lekkages. Materiaal van inferieure kwaliteit.
Windvoorziening: Magazijnbalg met in- en uitspringende vouw. Schepbalg voor de pompinstallatie. Balg heeft lekkages en is aangetast door houtworm. Meidinger windmotro van goede kwaliteit in een dempkist.
Tractuur: Slecht aangelegd. Veel lekkages. Membramen hard geworden en tendele lek.
Speeltafel: Slechte en primitieve constructie. Veel lekkages. Ontbrekende veren in het pedaal.
Orgelkas: Een dak ontbreekt. Veel beschadigingen en houtworm.
Pijpwerk: Pijpen van orgelmetaal, zink en naaldhout. Houten pijpen deels lek en houtworm. Pijpwerk uit de vervalperiode van de orgelbouw met kerknsteken, holle opsnedenexpressions en rolbaarden. Intonatie is slecht, voorzover beoordeelbaar.
Verzekering: Vervangingswaarde is f 15.000,-
Advies: Een verantwoord herstel is uitgeloten vanwege de slechte kwaliteit. Vervanging door een positief met 5 registers is de beste oplossing. Een dregelijk orgel kost tussen de f12.000,- en f 15.000,- (02)

Op 13 mei antwoordde de kerkvoogdij dat er voorlopig geen geld beschikbaar is voor de aankoop van een nieuw pijporgel. Wel gaat men nadenken over het stichten van een orgelfonds. Een orgelbouwer uit Hoogeveen (Beekamp?) zou een nieuw soort electronisch orgelhebben uitgevonden. Het orgel heeft men inmiddels gehoord en is er enthousiast over. Ook de aanschafrpijs van f 3.250,- is aantrekkelijk. De leverancier was bereid het orgel een weekend in Nieuweroord te plaatsen, zodat ook de HOC het orgel kan horen. Er wordt en folder van het orgel bijgesloten.
Op 15 mei een antwoord van de HOC. De aanschaf van een electronisch orgel wordt sterk ontraden. Er wordt een memo bijgesloten over electronische orgels. Door de lange levertijden van pijporgels zou het bedrag van f 14.000,- kunnen worden verspreid en in dezelfde periode kan er worden gewerkt aan een orgelfonds. (02)


Foto's: http://reliwiki.nl/index.php/Nieuweroord,_Middenraai_77_-_Rehoboth (2008) Klik op de afbeelding voor een vergroting

Noten:

  1. www http://www.debrugnn.nl (02-12-2020)
  2. Archief Lambert Erné - Universiteit Utrecht