Nieuwlande, Hervormde kerk

Vooraf aan de plaatsnaam Nieuwlande werd dit gebied het Zwinderscheveld genoemd.


https://facsimile.ub.rug.nl/digital/collection/Kerken/Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1900, no 1535, 30-05-1900


De Nederlander 18-02-1909, De Nederlander 23-11-1912


Provinciale Drentsche en Asser courant 05-11-1928


Foto's 1 en 2 (04) Foto 3 Facebook "Oud Drenthe in woord en beeld"
Op de rechterfoto is links voor in de kerk een harmonium te zien.


Emmer courant 24-04-1931, Emmer courant 21-07-1931


Emmer courant 23-12-1931, Emmer courant 23-02-1932, 08-04-1932

1932: Orgel door M. Spiering uit Dordrecht (02)

1961: Brief van de Bouw- en restauratiecommissie van de Hervormde kerk aan de orgelcommissie van de Hervomde kerk omtrent de plannen voor de bouw van een nieuwe kerk. Er is f 25.000,- uitgetrokken voor verwarming, electriciteit en een electronisch orgel. De kerk wil graag advies omtrent plaatsing en aanschaf van een orgel. Op 15 augustus schrijft de Orgelcommissie aan de kerkvoogdij te Nieuwlande dat de kerkruimte geschikt lijkt voor kerkmuziek, mits men de goede materialen kiest voor de afwerking. Het plaatsen van een pijporgel (positief) op een balkon tegenover de preekstoel is goed mogelijk. De prijs ervoor is ca. f 7.500,-(06)

1963: Bouw van een nieuwe kerk. (01)


Links: ansichtkaart, rechts: foto Geert Jan Pottjewijd

199x: Nieuw elektronisch Johannes-orgel ter vervanging van een Hammond-orgel. (01

Bronvermelding:

  1. E-Mail van Bé van der Sleen d.d. 4-2-2007
  2. Het orgel mei 1932 29e jaargang nr. 8
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Nieuwlande,_Brugstraat_8_-_Bethel
  4. www: https://www.facebook.com/pages/Oud-Nieuwlande/399559416781803
  5. www: http://www.hervormdegemeentenieuwlande.nl
  6. Archief Lambert Erné, Universiteit Utrecht
  7. Boek: Jan Engels, Jo Schonewille, Jan v.d. Sleen, Nieuwlande, dorp met vijf burgermeesters

Foto's hieronder: Be van der Sleen