Nijenslekerveld, evangelisatielokaal "Andreas Valeur"l

1936: Bouw van een evangelisatielokaal vanuit de Gereformeerde kerk van Nijensleek


Foto (01)

1947: Toen in dit jaar de gereformeerde kerk in Nijensleek een nieuw orgel kreeg wilde de evangelisatie gaarg het oude orgel overnemen. Het oude orgel werd echter geplaatst in de consistorie.
Drie jaar later kreeg men voor het evangelisatielokaal Andreas Verleur toch hulp bij de aanschaf van een eigen orgeltje voor Fl. 109,--.

1986: Het inmiddels bouwvallig geworden gebouwtje werd door de bliksem getroffen en brandde uit. Het was inmiddels niet meer in gebruik. (01)

Noten:

  1. Boek: mG.J. Kok Vaak was het ploegen op rotsenssels uit Nijensleek d.d. 24-07-1999.