Noordscheschut, Christelijk Gereformeerde kerk

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 28 september 2021
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie: Prestant 8', Octaaf 4', Mixtuur
 - Johann Pachelbel (1653-1706) Magnificatfuga Octavi toni (84) Registratie: Holpijp 8',  Fluit 4'
 - Johann Pachelbel (1653-1706) Magnificatfuga Octavi toni (83) Registratie: Prestant 8'

Geluidsopnamen Harro Kraald.d. 28 september 2021
 - J.S. Bach: Christ unser Herr zum Jordan kam uit de Grote orgelmis
 - Albert de Klerk (1917-1998) Nr. VII (Moderato) uit Inventionen


Ansichtkaart

1963: Het orgel is gebouwd door J. Reil uit Heerde met als adviseur Martin Groenewold uit Hoogeveen. Het adviseurschap wordt vastgelegd in een contract.
Op 28 januari 1963 doet Reil een voorstel (blz. 01 en 02) voor de bouw van een éénklaviers- of een tweeklaviersorgel. Men kiest voor de 2 klaviers-variant. De oorspronkelijk gedacht Octaaf 2' op het nevenklavier wordt vervangen door een Quint 1 1/3'.
Het contract (blz. 01 , 02) wordt getekend op 18 maart.
Op 18 juni 1963 schrijft Reil aan Martin Groenewold een brief met tekening en verzoek om commentaar, omdat Reil binnen enekele weken wil beginnen met de bouw van het orgel. (06)

Pagina uit een oud aantekenboekje van Reil (06)


Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Dispositie:
Hoofdwerk   Nevenwerk   Pedaal  
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Fluit 4'    
Octaaf 4' Quint 1 1/3'    
Mixtuur IV-V        

1964: Bericht van de ingebruikname

De Wekker, 13 maart 1964, p. 6


Foto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nlFoto uit de fotoverzameling van Marcel Pelt.Foto's Geert Jan Pottjewijd

1993/1994: Op 6 oktober 1993 bezoekt Reil het orgel om de stand van zaken op te nemen. Er wordt geconcludeert dat het orgel na 30 jaar nog in goed staat is, maar dat er wel enig onderhoud gepleegd moet worden. Op 13 okober 1994 (blz. 01 en 02)  doet Reil het volgende voorstel:
 - Grondige schoonmaakbeurt, waarbij het pijpwerk van de lade wordt genomen.
 - Nalopen van de gehel mechaniek en vervangen versleten delen.
 - Frontpijpen, waar nodig opnieuw opvormen
 - Herintonatie van de Mixtuur III en algemene herintonatie
 - Wel dient het dak boven het orgel te worden gecontroleerd op lekkage. Tot nu toe geen schade geconstateerd.
Op 13 juni 1994 bevestigt Reil de uitvoering van de werkzaamheden. (06)

2005: Reil schrijft op 9 februari een offerte (blz. 01, 02 en 03) voor het wijzigen van de dispositie. Voorstellen: quint 1 1/3' vervangen door een Quint 2 2/3' of door een Quint 2 2/3' bas en een Sesquilter II discant. (06)

2006:
Er zijn plannen om een nieuwe kerk te bouwen op een andere plek. Hiervoor is een stuk grond aangekocht aan de Coevorderstraatweg. Vooral bij bijzondere diensten is de huidige kerk te klein.  De kerkbouwplannen gaan echter niet door. (01)
Wel geeft de kerkenraad Reil op 9 februari  Reil opdracht voor de wijziging van de Quint 1 1/3' in een Quint 2 2/3' bas en een Sesequialter II discant. (06)
Hoofdwerk   Nevenwerk   Pedaal  
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Fluit 4'    
Octaaf 4' Quint 2 2/3' bas    
Mixtuur IV-V Sesquialter II disc.    


Foto Geert Jan Pottjewijd (28-09-2021)

2013: De huidige kerk wordt intern verbouwd. De karakteristieke buitenzijde blijft onveranderd.

2014: In januari 2014 is door orgelmakerij Steendam gestart met groot onderhoud van het orgel. De windladen en de mechaniek worden gerenoveerd. Ook de windvoorziening wordt aangepakt (balg opnieuw beleren, windkanalen lijmen). De orgelkas wordt, aansluitend bij het nieuwe interieur van de kerk, wit geschilderd. Op de plaats van de Quint 1 1/3' staat sinds jaar en dag een Sesquialter, waarvan niet bekend is wie hem geplaatst heeft. Het registeropschrift van de Quint wordt gewijzigd naar Sesquialter. (02)


Foto links: orgemakerij Steendam (05) Na de verbouwing van 2013. Foto rechts: Geert Jan Pottjewijd (28-09-2021)

Bronvermelding:

  1. Reformatorisch Dagblad van 9 januari 2007. Aangereikt door Janco Schout per E-Mail.
  2. www: http://www.orgelmakerijsteendam.nl
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Noordscheschut,_Zwarte_Dijkje_5_-_Klompenkarkie
  4. www: http://www.cgknoordscheschut.nl/
  5. www: Facebook d.d. 14 mei 2014
  6. Archief ReilFoto Geert Jan Pottjewijd (28-09-2021)


Foto Geert Jan Pottjewijd