Nieuw-Amsterdam, Christelijk Gereformeerde kerk

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 29 oktober 2016
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie:
Manuaal I: Prestant 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Mixtuur Pedaal: Subbas 16' en gekoppeld aan Manuaal I
 - Elias Bronnemüller: Suite I Toccatina Registratie: Manuaal II: Holpijp 8',  Fluit 4',  Gemshoorn 2'
 - Marcel Dupré uit Opus 79: Alle Menschen müssen sterben Registratie: Manuaal II: Holpijp 8', Fluit 4'  Manuaal I: Prestant 8', Octaaf 4' Pedaal Subbas 16', Octaafbas 8'
 - Marcel Dupré uit Opus 79: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ Registratie: Manuaal I: Roerfluit 8' manuaal II: Holpijp 8', Fluit 4' Pedaal Subbas 16'

1889: In het eerste notulenboek van de kerk staat te lezen dat op 13 maart werd besloten een voorzanger te kiezen. Men wil Jan Luth vragen, maar waarschijnlijk is hij geen voorzanger geweest. Wel is een voorzanger Jan Pals bekend. Hij overleed in 1922.

1935: In de kerkenraad wordt gesproken over de aanschaf van een orgel omdat men niet tevreden is over de kwaliteit van het zingen. De financiële toestand van de kerk blijkt echter niet goed genoeg om tot aanschaf over te gaan.

1937: Op 1 april vermelden de notulen de aanschaf van een Frans harmonium. Het orgel wordt eerst bij de diakenbankten geplaatst. Dit blijkt een slechte plaats te zijn en het orgel wordt verplaatst naar een plaats achter in de kerk. De eerste organisten zijn R. de Groote en G. Slomp. Beide vetrokken echter naar Duitsland om daar te gaan werken. Opvolger werd G. Luth.

1940: Het orgel begint mankementen te vertonen. Er wordt een 2e harmonium aangekocht van de fabrikant Liebig. Ook dit instrument functioneerde niet naar behoren. Er was echter geen geld voor iets anders.

1949: Er zijn weer klachten over het orgel. Dhr. Bos man voert een reparatie uit en maakt een nieuwe kast.

1952: Het orgel uit het verenigingsgebouw wordt voor f25,- omgeruild voor een ander orgel. Dit wordt betaald uit het orgelfonds waar op dat moment f35,- in zit.

1955: Bouw van een nieuwe kerk (01)


Links: ansichtkaart, rechts foto Geert Jan Pottjewijd


1959-1961: De orgelcommissie bestaande uit R. de Groote, G. Luth, H. Spiegelaar en M. van der Zee wordt gevraagd een plan uit te werken voor een nieuw orgel. Op 30 december wordt er een aktie opgestart om geld in te zamelen. Er werd geld overgemaakt, oliebollen verkocht, bieten gerooid, de jeugd betaalde ieder week een kwartje extra voor de jeugdvereniging.

1962: Op 10 januari neemt Reil contact op met de kerk omdat hij vernomen heeft dat men op zoek is naar een orgel. Hij biedt de orgels type 6 en 10 aan voor resp. F 6900,= en 10.600,=. In februari maakt men de stand op. Het nieuwe orgel kost f 17.000,- Er is al f 8.700,- binnen. Aan akties kan er nog zo'n f 3.300 binnenkomen. Het resterende bedrag wordt verdeeld over vijf jaar. De opdracht om het orgel te bouwen wordt verstrekt aan J. Reil uit Heerde.
Organist v.. Zee stuurt een briefje naar Reil als bijlage bij het getekende contract. Het contract is gedateerd op 23 maart 1962. Blz. 01 en 02 en wordt vergezeld door een brief van Reil. In het bestek wordt het orgel geheel beschreven. Blz. 01, 02, 03 en 04.
Op 31 maart stuurt Reil een brief naar L. van der Lei (aannemer?) met de specificaties van het orgel, zodat het balkon gebouwd kan worden. Op 9 november wordt het orgel in gebruik genomen met een concert door Martin Groenewold uit Hoogeveen. Er werd nog overleg gevoerd met Feike Asma met betrekking tot de plaatsing van een Spitsgamba op het 2e manuaal. Dit werd door Feike Asma ontraden, omdat dit register geen goede basis vormde voor dit klavier. Dhr. Slomp stopt met orgelspelen, omdat hij het pedaalspelen niet beheerst.

Pagina uit oud orgelnotitieboekje van Reil


Foto: Geert Jan Pottjewijd Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Dispositie:
Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Fluit 4' Octaafbas 8' (transm)
Octaaf 4' Gemshoorn 2'    
Mixtuur II-III        
           
Manuaalkoppel, Manuaal I- Pedaal, Manuaal II - Pedaal, Tremulant


Foto: Geert Jan Pottjewijd Klik op de afbeelding voor een vergroting.


De Wekker, 16 november 1962, p. 6.

1965: Mevr. Setz -Naber wordt naast M. van der Zee organist.

1989: Reil constateert dat een grote onderhoudsbeurt hard nodig is. (03)

1994: Bij een bezoek van Reil voor een stembeurt wordt geconstateerd dat het orgel toe is aan een grote onderhoudsbeurt. Zie brief door Reil van 26 september 1994. (03)

1994 - 1994: Onderhoud bij Orgelmakerij Steendam

2001/2002: Groot onderhoud door Reil. Zie ook de brief van Reil van 20 september 2001.
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
 -Groote schoonmaakbeurt, waarbij het pijpwerk wordt uitgenomen.
 -Verbeteren windtoevoer bij de slepen.
 -Afregelen van de speelmechaniek
 -Stembeurt (03)

2019: De kerk is gesloten en wordt verkocht. Het is niet bekend wat er met het orgel gaat gebeuren. De laatste dienst werd gehouden op 31 december 2018.

Dagblad van het Noorden d.d. 15-02-2019. Klik op de aafbeelding voor een vergroting.

2022: De kerk wordt nu te koop aangeboden

Dagblad van het Noorden d.d. 11-01-2022, 9 maart 2022

2022: Kerk is afgebroken

Dagblad van het Noorden 23 december 2022

Bronvermelding:
  1. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Nieuw_Amsterdam,_Vaart_Noordzijde_25_-_Kruiskerk
  2. Boek:  "In dit teken zult gij overwinnen" Christelijk Gereformeerde kerk Nieuw-Amsterdam 1895 - 1995 door G. van der Laan - de Boer.
  3. Archief Reil