Nieuw-Buinen, Gereformeerde kerk


Foto (06)


Bericht uit het tijdschrift "Het Orgel" december 1919

1919: Orgel geleverd door A.S.J. Dekker (01) Het instrument had 8 registers, 1 manuaal en een pneumatische tractuur. (03)
Voor de aanschaf van een orgel werd een orgelcommissie ingesteld. Nodig was ca. Fl. 2500.= Een probleem was dat de gemeente een bedrag van 1500.= had toegezegd. De commissie werd in 1918 ontbonden.
In 1919 werd toch definitief besloten tot het aanschaffen van een orgel. De firma Dekker uit Goes kreeg opdracht het te bouwen voor plm.f 2500.=
De eerste organisten waren: De heer Van Eerden en Mejuffrouw Anje Nanninga. (06)


De standaard 11-11-1919

Dat duurt een volle dag. Het orgel heeft in 1957 113.200,= gekost en Gebr. Van Vulpen gaf 75 jaar garantie (maar niet als de kerk over ging op hetelucht verwarming) Dit orgel zou nu ongeveer 100.000gaan kosten. Hieronder een korte toelichting op de stemmen:
7- BOLPIJP 8 '__: een hoofdregister in het orgel met
een zacht en "hol11 geluid met metalen pijpen van ongeveer 1.20 mtr. lengte. Ze zijn van boven afgedekt met een "hoed" en daarom hebben ze een halve lengte, (normaal 2.40 mtr).
2' PRESTAN T 4 ':heeft een klankkarakter en is een
octaaf hoger dan de hol pijp. U ziet ze links en rechts in het voorfront van het orgel staan.
3' ROERFLUIT 4:een "half gedekt" register mer "ronde" fluitklank. Is een octaaf hoger dan de hol pijp.
OCTAAF 2 1 : klinkt twee octaven hoger dan de hol-
pijp, maar heeft een heel ander klankkarakter.
MIXTUUR 2 st:d.w. z.dat bij dit register twee pijpen tegelijk spreken per toets. De toon is erg hoog en komt bij een vol orgel boven alles uit. De kleinste pijp is 2icm.

1959: Nieuw orgel door Van Vulpen uit Utrecht. (02)
Bij de ingebruikname bespeelden P. Mulder en W. Dalmayer het instrument.
De kosten waren Fl. 13.200,= (06)2002: Hervormde kerk en Gereformeerde kerk gaan samen kerken in het gebouw van de Hervormde kerk. De kerk en de kosterswoning worden verkocht. (07)

Dispositie:
Manuaal   Pedaal C f1
Holpijp 8' Aangehangen
Prestant 4'  
Roerfluit 4'  
Octaaf 2'  
Mixtuur II  

2003:
Het orgel is in 2003 overgeplaatst naar de nieuwe Heilig Sacramentskerk aan de Sonniusstraat in 's-Hertogenbosch.

Bronvermelding:
  1. De Harp 1919 december, Het orgel 1919/1920 blz. 23
  2. Het orgelblad maart 1959 blz. 180
  3. Artikel van Ton van Eck en Victor Timmer over de werklijst van Dekker in het ORGEL 2005/03
  4. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Nieuw_Buinen,_Zuiderdiep_345_-_Gereformeerde_Kerk
  5. www: Orgeldatabase Piet Bron
  6. E-Mail van Rinke Bodewits d.d. 3 juni met informatie vanuit het boekje "1891 100 jaar 1991 Gereformeerde kerk Nieuw Buinen" door Tj. Tjeerdsma.
  7. Mail: Piet Bron d.d. 26 januari 2017 die dit bevestigd heeft gekregen door Leo Hardeman van Van Vulpen, die zelf het orgel heeft overgeplaatst.