Nieuw-Buinen, Gereformeerde kerk


Bericht uit het tijdschrift "Het Orgel" december 1919

1919: Orgel geleverd door A.S.J. Dekker (01) Het instrument had 8 registers, 1 manuaal en een pneumatische tractuur. (03)
Voor de aanschaf van een orgel werd een orgelcommissie ingesteld. Nodig was ca. Fl. 2500.= Een probleem was dat de gemeente een bedrag van 1500.= had toegezegd. De commissie werd in 1918 ontbonden.
In 1919 werd toch definitief besloten tot het aanschaffen van een orgel. De firma Dekker uit Goes kreeg opdracht het te bouwen voor plm.f 2500.=
De eerste organisten waren: Van Eerden en Mejuffrouw Anje Nanninga. (06, 09)


Foto (06)De standaard 11-11-1919, Het orgel 1919 december

1959: Nieuw orgel door Van Vulpen uit Utrecht. (02)
Bij de ingebruikname bespeelden P. Mulder en W. Dalmayer het instrument.
De kosten waren Fl. 13.200,= (06)


Tekening door Jan Vissering (1933-2017) (08)
Dispositie:
Manuaal   Pedaal C f1
Holpijp 8' Aangehangen
Prestant 4'  
Roerfluit 4'  
Octaaf 2'  
Mixtuur II  


Foto W. Blokland (08)


2002: Hervormde kerk en Gereformeerde kerk gaan samen kerken in het gebouw van de Hervormde kerk. De kerk en de kosterswoning worden verkocht. (07)

2003:
Het orgel is in 2003 overgeplaatst naar de nieuwe Heilig Sacramentskerk aan de Sonniusstraat in 's-Hertogenbosch. (07)

Bronvermelding:
  1. De Harp 1919 december, Het orgel 1919/1920 blz. 23
  2. Het orgelblad maart 1959 blz. 180
  3. Artikel van Ton van Eck en Victor Timmer over de werklijst van Dekker in het ORGEL 2005/03
  4. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Nieuw_Buinen,_Zuiderdiep_345_-_Gereformeerde_Kerk
  5. www: Orgeldatabase Piet Bron
  6. Boek:  Tj. Tjeerdsma, 1891 100 jaar 1991 Gereformeerde kerk Nieuw Buinen.
  7. Mail: Piet Bron d.d. 26 januari 2017 die dit bevestigd heeft gekregen door Leo Hardeman van Van Vulpen, die zelf het orgel heeft overgeplaatst.
  8. Archief Jaap Brouwer
  9. www: https://gereformeerdekerken.info/


Tekening door Jan Vissering (1933-2017) (08)