Nieuw-Buinen, Baptistenkerk

Kerk

2009:
 De kerk van de baptistengemeente in Nieuw-Buinen wordt verdubbeld. Het aantal leden van de gemeente is de afgelopen jaren flink gegroeid, tegen de landelijke tendens in.
In de kerk aan het Dwarsdiep is momenteel plek voor zo'n tweehonderd kerkgangers. En dat is volgens secretaris Remco Luitjens maar net genoeg. "We zijn de afgelopen acht jaar gegroeid van 100 naar ruim 170 leden. Daar komt bij dat er ook mensen naar onze diensten komen die geen lid zijn. Meestal hebben we tussen de 160 en 180 bezoekers." Omdat de verwachting is dat het ledenaantal nog verder groeit, heeft het kerkbestuur besloten het godshuis uit te breiden. Achter de huidige kerk komt een nieuwe kerkzaal met plek voor 380 bezoekers. Daarmee wordt direct het probleem verholpen van de onhandige indeling die het bestaande kerkgebouw heeft. "De mensen achter in de zaal kunnen de dienst nu niet goed volgen. Doordat er in de jaren zeventig een ruimte achter de kerkzaal is gebouwd, krijg je een soort tunneleffect." De verbouwing begint in november en duurt ongeveer een half jaar. De diensten gaan in die tijd gewoon door. Zodra de nieuwe kerkzaal klaar is, wordt het oude gedeelte aangepakt. Er komt onder meer een nieuw dak op en de binnenkant wordt opnieuw gestuukt. (01)

Orgel

Geen gegevens bekend

Bronvermelding:
  1. Dagblad van het Noorden d.d. 10-10-2009