Nieuw-Dordrecht Hervormde kerk

Informatie over de kerk


Ansichtkaart


De Hervormde Kerken van Nieuw-Dordrecht en Nieuw-Amsterdam werden gesticht door de Hervormde Kerk van Emmen. Bovenstaande kaart uit circa 1872 geeft de grenzen aan van de kerk in Emmen en de te stichten kerken. Klik op de afbeelding voor een vergroting. (07)


Eerste pagina van het bestek en een bouwtekening van de kerk. (08)


Provinciale Drentsche en Asser courant 29-07-1903


Emmer courant 13-02-1918


Emmer courant 09-12-1922


Emmer courant 21-06-1927, 04-11-1927, 11-11-1927, 02-12-1927

1927: Nieuw pneumatisch orgel door N.V. Orgelfabriek P. van Dam v.h. L. van Dam & Zonen (01) (02)

Dispositie:

Prestant 8'
Holpijp 8'
Gamba 8'
Fluit 4'Emmer courant 14-02-1928, 17-02-1928


Tijdschrift "Het Orgel" 1927 juli, Provinciale Drentsche en Asser courant 12-11-1927, 21-02-1928


Handelingen der 114de Gewone Vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten Jare 1929

1967:
Unit orgel door Verschueren. Model "Mignon". (03)
Men vroeg ook offerte aan bij Reil. Op 25 jauari 1967 informeert Reil wat de stand van zaken is rond zijn aanbieding voor de levering van een positief uit een serie van 4 stuks.Op 30 januari 1967 schrijft de kerkenraad aan Reil dat het huidige orgel in een deplorabele staat verkeert en het waarschijnlijk niet londend is het  te repareren. Wat zijn de mogelijkheden voor een nieuw orgel.
Op 26 feburari 1967 schrijft Reil dat ze de kerk op 27 februari hebben bezocht (Aantekeningen). Het bestaande orgel is slecht en zal bij de aankoop van een nieuw orgel niet meer dan zo'n Hfl 150,= opleveren.
het beste is een positief voorin de kerk links van de kansel te plaatsen. Reil is bezig met een serie positieven met 5 registers met een prijs van Hfl 15.000,= - 16.000,= (05)


Foto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl

Dispositie:
Manuaal  
Prestant 8' b/d
Bourdon 8' b/d
Prestant 4' bas
Octaaf 4' disc.
Fluit 4' b/d
Octaaf 2' bas
Doublette 2' disc.
Pedaal  
Subbas 16'
Gedekt 8'
Koraalbas 4'
Stamregisters:
Bourdon 8', 4' = 68 pijpen
Prestant 4', 2' = 68 pijpen,
Totaal 136 pijpen.

Koppel: Ped/Man.


Documentatie Jan Vissering (1933-2017) (06)

Het orgel staat ook vermeld in het door Verschueren uitgegeven Orgelnieuw oktober 1967

Klik op de afbeelding voor een vergroting

2006: De kerk wordt nog maar zo'n 6x per jaar gebruikt voor de eredienst. Men kerkt nu samen met de EbenHaezer Gemeente in Klazienaveen.
De mahoniehouten banken zijn vervangen door stoelen, om een flexibelere indeling te krijgen en hierdoor het gebouw voor meerdere doeleinden te kunnen gebruiken.

Onderstaande foto's (04)

Klik op de foto voor een vergroting


Klik op de foto voor een vergroting                                                                Het orgel stond vroeger op het balkonNoten:

  1. Het Orgel 1926/27 juli blz. 77
  2. Artikel van Ton van Eck en Victor Timmer over de werklijst van Dekker in het ORGEL 2005/03
  3. E-Mail d.d. 13-3-2006 van Johan Koch uit Zwolle
  4. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Nieuw_Dordrecht,_Vastenow_3_-_Hervormde_Kerk
  5. Archief Reil
  6. Archief Jaap Brouwer
  7. Drents Archief: 0352 Nederlands Hervormde Gemeente Emmen 380 Kaart van het grondgebied van de hervormde gemeenten Nieuw-Amsterdam en Nieuw- Dordrecht; z.jr. [c. 1872]
  8. Drents Archief: 0352 Nederlands Hervormde Gemeente Emmen 381 Stukken betreffende de bouw van de kerken en pastorieŽn te Nieuw-Amsterdam en Nieuw- Dordrecht; 1872, 1873