Nieuw-Weerdinge, Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge-Roswinkel "Het Anker"


Links: ansichtkaart, rechts: Beeldbank Drents Archief


Foto (03)

1911: Plaatsing van vermoedelijk een harmonium, gezien het krantenbericht uit 1926


1926: Schenking voor nieuw orgel

Nieuwsblad van het Noorden 19-11-1926, Emmer Courant 19-11-1926, Emmer courant 15-02-1927


Emmer courant 25-02-1927, 01-03-1927, 20-05-1927


Provinciale Drentsche en Asser courant 18-11-1926, 10-02-1927, 07-10-1927


Het Orgel 1927 maart

1927: Pneumatisch orgel door A.S.J. Dekker uit Goes. 1 manuaal 6 registers, pneumatische tractuur. (01)
Uit de administratie van Bakker & Timmenga blijkt dat men in de periode 1929-1931 het orgel in onderhoud met stembeurten van f 30,- en een reparatie/stemming voor f 47,50. (05)Emmer courant 07-10-1927


Emmer Courant 28-10-1927, 04-11-1927

Provinciale Drentsche en Asser courant 07-10-1927, 28-10-1927


Tijdschrift "Het Orgel" 1927-maart

1948:
Plaatsing van een orgel door Bakker en Timmenga uit Leeuwarden.
In een offerte d.d. 19 januari beschrijft Bakker & Timmenga stuurt voor dhr. Telman, orgelbouwkundige te Enschede twee orgelvarianten.

Variant 1:
Het orgel heeft gediend als noodorgel bij de restauratie van het orgel in de Doopsgezinde kerk te Leeuwarden door Bakker & Timmenga in 1942/1943. In het document wordt onderstaande dispositie opgegeven

Dispositie:
Prestant 8'  
Aeoline 8' C-H transmissie met Prestant 8'
Holpijp 8'  
Voix celeste 8' C-H transmissie met Holpijp 8'
Octaaf 4'  
Violine 4'  
Fluit 4'  
Woudfluit 2'  
Cornet III  
De klaviatuur is aan de rechterzijde, vanuit de kerk gezien. De tredes voor de balg aan de linkerzijde. Het orgel heeft enige tijd dienst gedaan als hulporgel in de Doopsgezinde kerk te Leeuwarden, toen het grote orgel werd gerestaureerd.
Orgelkas met snijwerk.
Prijs f 7.500,-

Variant 2:
Dispositie:
Prestant 8'  
Viola 8'  
Aeoline 8' C-H transmissie met Prestant 8'
Holpijp 8'  
Voix celeste 8' C-H transmissie met Holpijp 8'
Bourdon 16' Bas/Discant
Octaaf 4'  
Fluit 4'  
Woudfluit 2'  
Cornet-Mixtuur    
Open plaats   Meteen een Quint 2 2/3 geplaatst
Klavier vanuit de kerk gezien aan de linkerkant.Windtreding aan de rechterzijde. Moderne kas.
Het instrument is nieuw. Handgeschreven is toegevoegd een Quint 2 2/3'
Prijs 11.000,-

Van 6 juli 1948 dateert een rapport van de Advies-commissie voor de Orgelbouw van de Nederlandse Organisten Vereniging (NOV). Omdat het de aanschaf betrof van een nieuw instrument is de dispositie niet beoordeeld. Het betreft het van variant 2. Blijkbaar stond dit orgel nieuw gebouwd in de werkplaats op voorraad. De Quint 2 2/3 is op aanraden van dhr. Telman extra geleverd. Dit is zonder prijsverhoging gebeurd
Beoordeling:
 - Aangeraden wordt zo spoedig mogelijk een windmotor aan te schaffen.
 - Mechanische windlade van eiken. Uitstekend gemaakt. Jammer dat een gedeelte van het pijpwerk op peneumatischeladen is geplaatst. Dit was niet nodig geweest. Aanspraak is echter correct.
 - De tractuur is uitstekend.
 - 5 stemmen hebben zinken pijpwerk. Alle pijpwerk is echter solide.
 - Aangeraden wordt een zinken afdelling boven het orgel te laten maken voor bescherming tegen voxht, zon en tocht.

Van 4 oktober dateert ook nog een notitie aan een niet bekende persoon waarin in de gegevens van het orgel worden gemeld. (02)


Foto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl

1948-1969
: Uit de administratie van Bakker & Timmenga blijkt dat er in 1948 een nieuw orgel is geleverd voor f 11.391,80. De betaling vond datzelfde jaar plaats in 4 termijnen.
Daarna stembeurten voor f 46,- (1949), f 49,40 (1952), f 249,58 (1962), f 269,43 (1967).
In augutus 1967 werd er een windmotor geplaats voor f 1.425,- en in 1969 een stemming voor f 286,30

2005: De Gereformeerde kerk van Nieuw-Weerdinge, de Hervormde kerk van Nieuw-Weerdinge en de Hervormde kerk van Roswinkel zijn samengevoegd tot de Protestantse Gemeente Nw. Weerdinge - Roswinkel.
Men heeft gekozen voor dit kerkgebouw en het omgedoopt tot "Het Anker".


Foto (03)

2010: Kerk Nieuw-Weerdinge blijft monument
Nieuw-Weerdinge -  De voormalige hervormde kerk bij het centrum van Nieuw-Weerdinge blijft een gemeentelijk monument. De eigenaar, de protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel, ziet ervan af deze status aan te vechten bij de rechtbank. De kerkgemeente vreest onder meer dat de monumentale status zorgt voor extra kosten.(02)


Bronvermelding:
  1. Artikel van Ton van Eck en Victor Timmer over de werklijst van Dekker in het ORGEL 2005/03
  2. Krantenbericht d.d. 24-06-2010: http://www.dvhn.nl
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Nieuw_Weerdinge,_Weerdingerkanaal_Zuidzijde_143_-_Het_Anker
  4. Archief Jaap Brouwer
  5. Historisch Centrum Leeuwarden 1631 Orgelfabriek Bakker en Timmenga B.V. te Leeuwarden, 1880-1969


Tekening Jan Vissering (1933-2017) (04)