Roden Rooms Katholieke Parochie der Triniteit


Foto Reliwiki

Omstreeks 1959 kwam er iedere zondag een pater uit Veenhuizen om de H. Mis op te dragen in de kantine van de Egam.
Van enkele tafels werd een altaar gebouwd, een kruisbeeld werd opgehangen en de Mis kon beginnen.
In 1960 is ook onze eerste ‘eigen’ kerk betrokken: een gehuurde loods aan de Kanaalstraat 52. Weliswaar een soort schuur, maar wél een met heuse kerkbanken en een echt altaar van hout. Daarbij van her en der verzamelde attributen die een kerksfeer moesten bewerkstelligen.
Het schuurkerkje werd al snel bekend als het zogenaamde 'roefke' (Pater Roefs was toen de pastor).
Intern werd er toen in de kleine gemeenschap al gauw aan een nieuw kerkgebouw gedacht. Zowel Roden als Leek groeiden snel mede als gevolg van het industrialisatiebeleid en de geschiktheid als forensendorpen. Heel veel plekjes zijn er in die jaren bekeken, gewogen en te licht bevonden.
Al in een vroeg stadium werd echter aan de huidige plek gedacht. Daar stond destijds een verlaten en op instorten staande boerderij.
Het heeft de parochie heel veel moeite gekost om dit terrein in haar bezit te krijgen. Het was een touwtrekken tussen bisdom, gemeente, eigenaar en de vicarie. Maar uiteindelijk is het ervan gekomen en de architect (architectenbureau Nieman en ir. Steeneken) kon aan de tekentafel gaan zitten.
Het eerste resultaat: een alleraardigst gebouw, gedacht als kerk en pastorie. Maar helaas: het bisdom was in financiële nood: net toen het plan bij de bisschoppelijke bouwinspecteur lag, voerde het bisdom een drastische bestedingsbeperking in.
Het plan werd drastisch gewijzigd. Geen pastorie, alleen een kerk- en vergaderruimte. Een maximum besteedbaar bedrag van ƒ.145.000,= voor 'naakte' bouw plus verwarming en dan nog ƒ.14.000,= voor inventaris.
Op 13 november 1967 werd de bouwkeet gezet. De bouw ging zeer vlot. Een zachte winter met praktisch geen vorstverlet. Op 2 mei 1968 kon het gebouw worden opgeleverd. Op 26 mei 1968 werd onze nieuwe kerk aan de Nieuweweg te Roden door Mgr. Nierman, destijds bisschop van Groningen, ingewijd.
In 1990 zijn er plannen gesmeed om de kerk ingrijpend te verbouwen en uit te breiden. Via giften van een stichting, - die verder onbekend wenste te blijven – en het Bisdom werd een flink financieel fundament gelegd onder deze verbouwing. Een groot bedrag werd bijeengebracht door de vrijwillige bijdragen van de parochianen. Toen de reguliere Actie Kerkbalans 1990 nog maar amper voorbij was, werden de parochianen begin april 1990 alweer doodleuk verzocht om ten behoeve van de verbouwing nog eens flink in de buidel te tasten. Een advies werd meegegeven: de helft van de kerkbalansbijdrage. En zo ontstond de actie: ‘Halve kerkbalans’. Het lukte om binnen twee weken het streefbedrag bij elkaar te krijgen.
Dat betekende dat de plannen verder uitgewerkt konden worden. De uitvoering vond plaats in 1991. Er werd een heuse toren bijgebouwd en dankzij een schenking van het Hospitium in Leek voorzien van een klok. De bouwkosten konden dankzij de hulp en zelfwerkzaamheid van vele vrijwilligers beperkt blijven tot ƒ.320.000,-
Bisschop Mgr. Möller kon op 29 september 1991 de verbouwde kerk inzegenen. Nu kon je ook van buiten zien, dat dit een kerkgebouw was. Voorheen wekte het toch meer associaties op met een garage of schuur.


Foto: Wim Boer

Op 25 september 1992 zijn er in de kerk twee kunstwerken onthuld. Het eerste kunstwerk is een Franciscusbeeld, dat gemaakt is door Zuster Jesualda (zie foto). Deze artistieke kloosterzuster van de congregatie van de Zusters van Liefde uit Tilburg genoot niet alleen faam binnen de kloostermuren, maar ook daarbuiten.

Het tweede kunstwerk betreft een gedachtenishoek van de jonge kunstenares Edith Heerkens uit Groningen. Dit drieluik voor de overledenen tracht iets van het mysterie van de dood te laten zien. De fascinerende foto als middelpunt van het drieluik is een opname die de kunstenares heeft gemaakt in Boedapest