Roden Rooms Katholieke Parochie der Triniteit

Informatie kerk

1905
: Gebr. Adema bouwen een nieuw orgel voor het R.K. Liefdesgesticht te Groningen (07) (Maria-Pension aan de Butjesstraat).

1924: J. Doornbos (?) plaatst het orgel over naar de nieuwe kapel
De dispositie in 1935 luidde vermoedelijk als volgt:
Manuaal: Prestant 8', Roerfluit 8', Fernfluit 8', Viola 8', Celetse 8', Octaaf 4',  Octaaf 2' (07)


Notities Mense Ruiter (11)

1937: J. Doornbos (?) breidt het orgel uit met een pneumatisch pedaal met daarop een Subbas 16' als transmissie van de bourdon 16' van het manuaal.
De kas wordt verdiept en op het manuaal worden nog een bourdon 16' en een Spitsfluit 4' toegevoegd. (07) (01).


Foto (06) (05)


Bron: http://picssr.com/tags/mariapension (09)


Interieur Maria pension ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschopskwartier  )


1977-1978: In 1977 wordt de kerk afgebroken.
Het orgel wordt door de Parochie van Roden gekocht voor f. 1000, --
Er was een electronisch orgel voorhanden dat nu vervangen kon worden.
Men zocht de orgelmaker Haarsma uit Drachten het orgel over te plaatsen. Deze schatte de kosten van overplaatsing in op ƒ 6.000.00. Voor zo’n bedrag was toestemming nodig van het Bisdom. Na overleg met de Heer W. v. Zijl van de Katholieke Klokken en Orgelraad kwam die toestemming van het bisdom snel.
Er werd een orgelcommissie die overplaatsing moest begeleiden en moest zorgen voor de financiering.
Alle onderdelen van het orgel werden in januari 1977 achter in de kerk opgeslagen. Er werd er een extra collecte gehouden om het orgelfonds alvast wat te vullen.
De orgelmaker kwam er na een grondige inspectie van het orgel tot de conclusie dat de windlade herstel behoefde. De kosten werden in geschat op ƒ 13.000,00 extra kosten. Hierdoor liepen de kosten op naar ƒ 20.000,00
Ondanks de hogere kosten besloot men door te gaan met de restauratie.
Wekelijkse collectes en extra acties in de maanden januari - februari van '77 leiden er toe dat de teller van het orgelfonds op 5 maart 1977 opƒ 18.036,46 stond.  Het restbedrag werd door de penningmeester uit de normale begroting betaald. Hiermee kon de actie zeer succesvol worden afgesloten. (10)

Foto van de windlade in de werkplaats van Haarsma in Drachten
Foto van de overdracht van het orgel door het Mariapension door het plaatsen van het Ceciliabeeld door Jim Vermeer voorzitter van de parochie in 1978 (10)

De Spitsfluit uit de jaren ’30 werd verwijderd; toevoeging van een tremulant; Pedaal C - d1; de oorspronkelijke handbediening is nog aanwezig; neo-gotisch front; Pedaalkoppel (07)

Het orgel werd in gebruik genomen met een bespeling op 7-4-1978 door Anco Ezinga te Groningen (02).
Hij speelde composities van: D. Zipoli – T. Merula – D. Scarlatti – J.G. Walther – L. Krebs – J.C. Kittel – Ph. Pool – W. A. Mozart. (10)


Anco Ezinga tijdens de bespeling in 1978 (10)


Foto: Wim Boer Hooghalen (2006) (04)


Nieuwsblad van het Noorden 03-01-1977


Nieuwsblad van het Noorden 05-04-1978


Nieuwsblad van het Noorden 10-04-1978Foto: Wim Boer Hooghalen (2006) (04)

2006: Restauratie door van der Putten

2006: Dispositie volgens een notitie door Wim Boer uit Hooghalen vanaf de speeltafel van het instrument (04)

Manuaal  
Prestant 8’  
Bourdon 16’  
Roerfluit 8’  
Celeste 8’  
Viola 8’  
Fernfluit 8’  
Fluit 4’  
Octaaf 4’  
Octaaf 2’  
Pedaal  
Subbas 16’ transmissie Bourdon 16’

2018: Op vrijdag 6 april wordt gevierd dat het orgel 40 jaar geleden is gerestaureerd. Anco Ezinga zal het concert dat hij in 1978 gaf herhalen.
De zaterdag er na kan het orgel van 13:00 uur - 17:00 uur worden bespeeld door liefhebbers. (10)

Bronvermelding:
 1. Archief Maria-Pension (1880-1910) ontbreekt. Ook over de periode tot oprichting 1880 is niets meer te vinden. Op de windlade een etiket met de naam fa. Adema en Zn. Leeuwarden.
 2. Roder journaal, advertentieblad d. d. 4-4-1978 en Leekster Courant d. d 6-4-1978. Verder inlichtingen ontvangen van de heer Oosterom te Leek en van de heer Haarsma te Drachten.
 3. De informatie mbt. dit orgel is grotendeels afkomstig van Victor Timmer uit Leek
 4. E-Mail door Wim Boer d.d. 22-10-2006
 5. E-Mail van Frits Kaan, die me op de foto van het orgel te Groningen attent maakte.
 6. www: http://www.kerkeninbeeld.nl/
 7. Boek: NIvO, Het Historische Orgel in Nederland blz. 169-170
 8. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Roden,_Nieuweweg_11_-_Parochiekerk_De_Triniteit
 9. E-Mail van Frits Kaan d.d. 9 augustus 2016
 10. E-Mail van Herman Oosterman 16 maart 2018
 11. Archief Jaap Brouwer

Foto's: Wim Boer Hooghalen


Foto links: fotograaf onbekend. Foto rechts: B. Stok (11)


Foto Ard Lucassen Facebook 28 maart 2024