Roswinkel Hervormde kerk

Informatie over de kerk


Drentsche courant 19-04-1850, 18-10-1850


Nieuwe Drentsche courant 02-03-1853 en Nieuwe Drentsche courant 09-03-1853
Het linker bericht blijkt op een misverstand te berusten


Provinciale Drentsche en Asser courant 09-04-1853, 20-04-1853


Provinciale Drentsche en Asser courant 16-04-1873


Provinciale Drentsche en Asser courant 01-04-1896


Ansichtkaart 1923


Emmer courant 15-02-1927, 15-03-1927, 12-04-1927


Emmer courant 19-08-1927, 11-10-1927

1927: Plaatsing van een orgel door A.J.S. Dekker. Volgens een artikel van Ton van Eck en Victor Timmer over de werklijst van Dekker in het ORGEL 2005/03 heeft het orgel geen 4 maar 6 registers en een pneumatische tractuur.


Nieuwsblad van het Noorden 17-03-1927, Provinciale Drentsche en Asser courant 07-10-1927, 11-10-1927


Emmer courant 07-10-1927


Provinciale Drentsche en Asser courant 29-11-1927, Emmer courant 29-11-1927


Foto http://www.kerkeninbeeld.nl

Dispositie:

Bourdon 16'
Prestant 8'
Celeste 8'
Speelfluit 4'
Tremulant  


Foto: W. Blokland (04)


Emmer courant 27-12-1940

1955: Orgelbouwadvies door de orgelcomissie van de Hervormde kerk

Bijlagen van de Handelingen der Generale Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk ten jare 1956
In een brief van 23 maart vraagt de kerkvoogdij van Roswinkel de orgelcommissie van de Hervormde kerk om advies. Het orgel is zeer vuil van binnen en er moet een windmotor worden geďnstalleerd. Op 9 april antwoordt de Orgelcommissie dat de kosten van advies f20,-  bedragen. Er zal een deskundige langs komen om het orgel te inspecteren. Op 28 april antwoordt de kerkvoogdij dat ze graag gebruik maken van het advies.
Op 4 mei schrijft de kerkvoogdij dat ze afzien van het advies en dat ze de orgelmaker Reil hebben ingeschakeld
Op 24 juni schrijft de Orgelcommissie naar het Generaal College van Toezicht der Hervormde kerk dat men in Roswinkel heeft afgezien van het advies en op eigen initiatief de orgelmaker Reil uit Heerde heeft ingeschakeld. Deze orgelmaker staat bij de commissie slecht bekend en wordt nooit anbevolen. Men wil een ander onderzoek, omdat de kerkvoogdij onder toezicht staat.
Het onderzoek door de Orgelcommissie werd toch uitgevoerd, omdat dhr. Hülsmann op 9 mei nog geen weet had van de brief van 4 mei. het rapport van 10 juni meldt dat enkele toetsen van het groot octaaf van het pneumatische orgel klemmen door waarschijnlijk vochtinwerkingen. Vervanging van de hard geworden membranen is noodzakelijk. Er is houtworm geconstateerd. Enkele pijpen zijn verbogen. Het orgel is zeer vervuild. Gewenst is het aanbrengen van een windmotor. Als er nog geen contract is met Reil kan de commissie een bonafide orgelmaker adviseren.. Mocht Reil de werkzaamheden toch uitvoeren dan houdt de commissie graag toezicht.
Op 5 oktober meldt de kerkvoogdij van Roswinkel dat ze contact hebben opgenomen met het cllege van toezicht, maar dat ze nog niets hebben gehoord. Op 27 oktober meldt het college van toezicht aan de orgelcommisie dat de betreffende werkzaamheden behoren tot het normale onderhoued en dat hiervoor geen toestemming nodig is. Op 11 november meldt de orgecommissie dat ze graag de werkzaamheden van Reil willen kunnen beoordelen, vanwege zijn slechte reputatie.
Op 15 november schrijft het college van toezicht dat ze zicht nog op een antwoord bezinnenn. Ook willen ze helderheid wie de kosten van het onderzoek door de orgelcommissie betaald. Op 19 november meldt de orgelcommissie dat ze de vraag van het college van toeziht zullen gaan onderzoeken. Op 30 november schrijft de orgecommissie dat er geen kosten voor het onderzoek in rekening worden gebracht. De kosten worden bestreden vanuit de algemene subsidie door de Generale financiële Raad. (03)

1956: Op 13 november vraagt de Orgelcommissie aan het college van toezicht welk besluit er nu over de orgelkwestie van Roswinkel is genomen. De werkzaamheden van Reil zijn nog niet onderzocht. Op 17 november antwoord van het College van Toezicht: Men is van mening dat nader onderzoek niet nodig is. (03)


Tekening door Jan Vissering (1933-2017) (04)

1991:  In de tachtiger jaren was het instrument onbespeelbaar geworden en werd een elektronisch orgel gebruikt.
Er werd voor ca. F 5.000,- een orgel aangekocht uit Leerdam.
Dit betrof een Koppejan-orgel uit 1961 met een elektrische tractuur uit de kerk van de Gereformeerde Gemeente. 
Het werd door Hans Kriek samen met een aantal vrijwilligers geplaatst. (01)


Het orgel toen het nog in Leerdam stond  (04)


Dispositie:
Manuaal   Pedaal
Prestant 8' (b/d) C-d1
Holpijp 8' (b/d)  
Octaaf 4' (b/d)  
Quint 2 2/3' (b/d)  
Prestant 2' (b/d)  

Pedaalkoppel, Superoctaafkoppel, Tremelo

2009: Ook dit orgel functioneert inmiddels niet meer. De kerk wordt nog maar sporadisch gebruikt. De Hervormde kerken van Roswinkel en Nieuw Weerdinge en de Gereformeerde kerk van Nieuw Weerdinge zijn inmiddels gefuseerd. Er wordt gekerkt in de voormalige Hervormde kerk van Nieuw-Weerdinge.

Bronvermelding:
  1. E-Mail van Bert Wisgerhof d.d. 24-05-2009
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Roswinkel,_Stad_24_-_Hervormde_Kerk
  3. Archief Lambert Erné - Universiteitsbibliotheek Utrecht
  4. Archief Jaap Brouwer