Ruinen Gereformeerde kerk


1910: Deze gemeente ontstaat vanuit de Gereformeerde evangelisatie.
Na een houten lokaaltje wordt er in 1910 een stenen kerk gebouwd.

Foto (04)Foto (02)


Provinciale Drentsche en Asser courant 06-10-1911
Volgens bovenstaand bericht was er blijkbaar al een harmonium in de kerk aanwezig.

1947: Orgeladviseur Henk Pijlman adviseert bij zijn werkzaamheden voor Berghuizen aan het orgel van Ruinen voorlopig niets te doen. (06)

1950: De commissie van beheer koopt bij Ruif in Dedemsvaart een orgel. Dit blijkt echter slecht te functioneren. Na wat eenvoudige reparaties blijkt het toch te functioneren. (06)

1960: Voor f 1.000,- kon men een harmonium aanschaffen Een pijporgel zou f 3.650,- vergen. Een inzameling bracht f 2.350,- op, zodat men een pijporgel kon aanschaffen. (06)
Er wordt een kabinetorgel geplaatst, dat door H.D. Lindsen uit Utrecht zou zijn gemaakt rond 1870.
In een brief 5 december biedt orgelmaker Reil aan een front voor het kabinetorgel te maken. De eerste variant kost HFl 475,= en gebruikt de houten pijpen als front. Ze worden sprekend opgesteld.
De 2e variant kost Hfl 890,= en heeft een niet sprekend front (te nauwe cancellen) met tinnen pijpen.
Gezien de foto hieronder is gekozen voor de eerste variant. Niet bekend is of Reil ook de leverancier was van dit orgel. (03)

Foto uit de verzameling van Marcel Pelt.

Het orgel zou de volgende dispositie hebben gehad:

Prestant 8' discant
Holpijp 8' b/d
Fluit 4' b/d
Octaaf 4' disc
Octaaf 2' bas
Mixtuur IV
Quint 2 2/3' bas?
Quint 1 1/3' bas?

Bovenstaande dispositie lijkt eigenaardig door de beide quinten in de bas en de octaaf 4' alleen in de discant. Waarschijnlijk is de dispositie foutief genoteerd.


Meppeler Courant 1960-09-14


Nieuwsblad van het Noorden 14-09-1960

1962: Op 26 maart 1962 biedt Reil aan een nieuw orgel te leveren van het type 6 met 4 1/2 registers. Hij heeft momenteel een dergelijk type asl noodorgel staan in Lunteren en kan dit aanbieden voor F 6.000,= ipv. 6900,= (03)

1970: Het orgel werd ingeruild bij de muziekzaak Spans in Meppel toen de oude kleuterschool van Ruinen werd aangekocht om als kerk te verbouwen.  (06)
Daarna zou het orgel gestaan hebben in Groningen en Utrecht. Huidige locatie onbekend. (02)

1977: Het electronische orgel dat in Berghuizen dienst had gedaan tijdens de restauratie van het kerkorgel wordt overgedaan aan Ruinen. (06)

1986: Er wordt voor f 15.000,- een pijporgel aangeschaft.
Het betreft het Sanders-gedeelte van het orgel uit de Hervormde kerk van Gieterveen, dat vrij kwam toen de oorspronkelijke delen van het Kam en van der Meulen orgel weer werden terug werden verkocht aan de Oud-katholieke kerk van Dordrecht waar het oorspronkelijk ook vandaan kwam. Het orgel wordt op 15 december in gebruik genomen. (02) (06)

2000: Het Sanders-materiaal wordt rond 2000 weer doorverkocht aan de Hervormde kerk van Koekange.


Foto: W. Blokland (05)

2004: Het kerkgebouw wordt opgegeven vanwege het samengaan met de Hervormde kerk te Ruinen. (02)

2007-januari: Het al een tijd lang leegstaand kerkgebouw wordt zeer waarschijnlijk een woonhuis. Johan en Teuny Stolte uit Ruinen hebben het pand aan de Netten gekocht, onder voorwaarde dat de gemeenteraad van De Wolden akkoord gaat met een wijziging van het bestemmingsplan. Die beslist hierover volgende week.
Het gebouw is een voormalige kleuterschool en eigendom van de gereformeerde kerk Ruinerwold/Koekange in Berghuizen. Deze gemeente maakt sinds de fusie van de protestantse kerken in Nederland in 2004 deel uit van de Protestantse Kerk Ruinen.
Al onze diensten zijn in de Mariakerk op de Brink. Door de fusie hadden we een gebouw over, legt Albert de Boer uit. De Boer is voorzitter van de kerkenraad.
Johan Stolte liet zijn oog op het voormalige schooltje vallen, omdat hij ruimte zocht voor zijn verzameling christelijke attributen. Hij is niet van plan een museum te beginnen. Het is een privé-verzameling, verklaart hij. (01)

Bronvermelding:
  1. Dagblad van het Noorden 5 januari 2007
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Ruinen,_Netten_2_-_Gereformeerde_Kerk
  3. Archief orgelmaker Reil
  4. Boek: G.J. Kok Vaak was het ploegen op Rotsen blz. 173
  5. Archief Jaap Brouwer
  6. Boek: Joop Moes, Opgaan naa de berg(en) 170 jaar kerkelijk leven in Berghuizen, Gereformeerde Kerk Ruinerwold-Koekange, 2005, 99-100