Schoonoord, Hervormde kerk

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 3 januari 2020
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie: Gedekt 8', Roerfluit 4', Octaaf 2', Larigot1 1/3'
 - J.S. Bach: In Dulci Jubilo BWV571 Registratie: Gedekt 8'
 - Domenico Zipoli (1688-1726) Verso I, Verso II, VersoII en Verso IV Registratie: I: Gedekt 8', Roerfluit 4', Octaaf 2', Larigot1 1/3' II: Gedekt 8', Roerfluit 4', III: Gedekt 8', Octaaf 2' IV: Gedekt 8', Larigot 1 1/3'Links: ansichtkaart beschreven in 1955, rechts ansichtkaart datum onbekendLinks ansichtkaart beschreven in 1955, rechts: foto (02)


Provinciale Drentsche en Asser courant 01-07-1873

1893: Plaatsing van een orgel?


Provinciale Drentsche en Asser courant 02-08-1893, 04-08-1893
Uit bovenstaand bericht is niet af te lezen of het de Hervormde, dan wel Gereformeerde kerk betreft. Gezien de zinsnede "Der hoogere kerkbesturen" ligt de hervormde kerk het meest voor de hand.
In de Gereformeerde kerk werd nog in 1905 een nieuwe voorzanger benoemd.


Provinciale Drentsche en Asser courant 04-09-1922


Emmer courant 01-02-1924, Provinciale Drentsche en Asser courant 22-02-1924


Emmer courant 28-03-1924

1928: Plaatsing van een harmonium in de consistorie. Vermoedelijk het eigendom van ds. Sasse.

Provinciale Drentsche en Asser courant 14-01-1928


Provinciale Drentsche en Asser courant 28-02-1928Provinciale Drentsche en Asser courant 16-09-1930


Emmer courant 11-12-1945


Provinciale Drentsche en Asser courant 22-05-1948

1952: Orgelbouwadvies door de Orgelbouw Commisie van de Hervormde kerk

Bijlagen van de Handelingen der Generale Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk ten jare 1956

1953: De orgelcommissie van de Hervormde kerk ontraadt de kerk om in te gaan op een offerte van de fa. Reil van f 3100,-.
De commissie vindt de orgels van Reil van onvoldoende kwaliteit. Men kan beter nog een tijd doorsparen voor de aanschaf van een beter orgel. (03)

1954: De orgelcommissie vraagt naar de stand van zaken naar aanleiding van het advies uit 1953.(03)


Provinciale Drentsche en Asser courant 25-08-1956

Voorgeschiedenis het in 1982 geplaatste orgel:
1970: Bouw van het orgel door Pels en van Leeuwen voor de gereformeerde kerk van Meeden. 

1972: Overplaatsing naar de Christelijk Gereformeerde kerk van Ulrum. 


Nieuwsblad van het Noorden 23-07-1982

1982: Plaatsing van het orgel te Schoonoord. (01)


Foto Geert Jan Pottjewijd Klik op de afbeelding voor een vergroting

Dispositie:
Manuaal   Pedaal
Gedekt 8' C-d1
Roerfluit 4'  
Octaaf 2'  
Larigot 1 1/3'  


Ontwerp-tekeningen van het orgel door Pels & Van Leeuwen

1983: Op 22 juni doet het bureua monumentenzorg verslag van het onderzoek dat ze voor de kerkvoogdij hebben gedaan naar het orgel in de kerk. Het orgel is 10 jaar geleden gebouwd door de orgelmaker pels & van Leeuwen voor de Christelijk gereformeerde Kerk van Ulrum. Bij de plaatsing in Schoonoord is het orgel ge´ntoneerd en gestemd door de orgelmaker van Buuren. Het orgel klinkt zeer fraai. Het bureau adviseert om een subsidie te geven om een tekort weg te werken. (04)

2018: De kerk staat sinds november 2018 te koop en zal in de loop van 2019 worden gesloten.

Dagblad van het Noorden november 2018

2019: De laatste dienst wordt gehouden op 5 januari 2020.
Het orgel wordt verkocht naar een particulier in Duitsland.


Links: Dagblad van het Noorden december 2019    Rechts: Nederlands Dagblad 7 januari 2020. Klik op de afbeelding voor een vergoting

Bronvermelding:
  1. Informatie omtrent vorige locaties en jaartallen via een E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Schoonoord,_Kerklaan_15_-_Hervormde_Kerk
  3. Archief Lambert ErnÚ Universiteit Utrecht
  4. Drents Archief: 0913 Archief van de afdeling Monumentenzorg van de provincie Drenthe 1395 Schoonoord, Kerklaan 14 (NH kerk); 1974-1977, 1983