Smilde, evangelisatiekepel Bethel

1909: Bouw van een lokaal voor de zondagsschool. Van 1945 tot 1955 werden er ook kerkdiensten gehouden. (01)


Foto: (01)

Noten:

  1. www: https://reliwiki.nl/index.php/Smilde,_Leemdijk_29_-_Beth-El_(1909_-_1980)