Tiendeveen, Hervormde kerk1977: Collecte voor een nieuw orgel
TIENDEVEEN
Op zaterdag 9 april ''s avonds 7.30 zal er zo de Here wil een Paaszangdienst gehouden worden in de Ned. Herv. Kerk te Tiendeveen.De meditatie zal verzorgd worden door ds: Neeleman terwijl de zangvereniging ''de Lofstem'' van Tiendeveen haar medewerking hoopt te verlenen. De samenzang zal begeleid worden door de Chr. Muziekver. ''Irene'' van Nieuweroord terwijl een collecte gehouden zal worden voor een nieuw orgel. Iedereen hartelijk welkom.
De Waarheidsvriend, 24 maart 1977, pp. 11 - 12

2002: Het electronische Johannes-orgel is vervangen door een electronisch Allen orgel met 27 stemmen