Valthermond Vrijzinnig Hervormde kerk no. 11, Zuiderdiep 505

Informatie over de kerk


Pastorie en kerk voordat de toren in xxx werd toegevoegd. (02)

Provinciale Drentsche en Asser courant 31-12-1884, 24-03-1886

Voor 1934: In de eerste jaren was dhr. D.G. Lunenborg voorzanger . Blijkens een kwitantie van 11 augustus 1888 was het honorarium ƒ 20,-- per halfjaar. Later wordt Hendrik Lever genoemd.  (02)In de jaren rond de eeuwwisseling was met de firma Kunst in Groningen een huurovereenkomst gesloten betreffende een orgel. De overeenkomst is gedateerd 8 juli 1914 en de huurprijs bedraagt zes gulden per maand. (02)In 1920 krijgt een organist ƒ 100,-- per jaar. Men moet toen dus een eigen orgel hebben gehad. In de tijd van het bestuurslid Reinder Hoving was er een draagbaar orgeltje (kofferharmonium?) aanwezig. Het instrument stond door de week in huisTe zijnen huize stond door de week aldaar het instrument en op zaterdag, werd het naar de kerk gebracht om op maandagmorgen weer opgehaald te worden.In 1924 wordt er tijdens een jaarvergadering besloten om elk jaar 5 aandelen uit te loten voor het orgelfonds. (02)

1925: Door een schenking kan aan de kerk een toren met uurwerk en klok worden toegevoegd.(02)


Links: ansichtkaart na 1960 rechts een ansichtkaart van een vroegere datum.


1933: Plannen voor een orgel.


Provinciale Drentsche en Asser courant 15-02-1933, De standaard 24-11-1933, Emmer courant 17-02-1933


Emmer Courant 06-10-1933

1934: Het orgel werd geschonken door Hendrik en Harm Keveling ter nagedachtenis aan hun vader, Geert Keveling, die op 28 december 1932 is overleden. (02)
De kerk van Odoorn krijgt op 12 september een uitnodiging om bij de ingebruikname op 30 september aanwezig te zijn. (04)

De Noord-Ooster 29-09-1934 in de rubriek Predikbeurten, De Nederlander 06-10-1934, , Emmer courant 28-09-1934


Emmer courant 02-10-1934


Weekblad van de Nederlandsche Hervormde Kerk, 25 oktober 1934


De Veenbode, 2 oktober 1934
Foto Beeldbank Drents archief


Foto André van Dijk Veenendaal (03)


Foto Geert Jan PottjewijdVerteld werd dat vrachtrijder Wever zeer laat in de avond de kostbare lading heeft afgeleverd!
Voor de inwijdingsdienst worden uitnodigingen verzonden. Dominee Kruyt, in zijn jonge jaren predikant in Valthermond, laat het afweten. In zijn bedankbrief vermeldt hij de woorden: "Ik hoop, dat dit orgel zeer veel jaren de steun mag zijn van goed bezochte godsdienstoefeningen..."
De heer Bakker, ooit lid van de Kerkcommissie en nu wonende in Ter Apel laat ook verstek gaan. Hij heeft last van zijn ogen: "Sedert mei 1932 heb ik eenige malen met mijn oogen naar Dr. Brukker te Groningen geweest en later naar Prof. Rogacht in het ziekenhuis aldaar, verschillende brillen op advies laten maken... " (02)Ook ds. Boonstra, vroeger in Odoorn en thans in Gieten, komt niet naar Valthermond: twee vacaturediensten
Tijdens de inwijdingsdienst op 30 september 1934 zong het kerkkoor De Kerkklok een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt orgellied.   (02)

Het orgel werd gebouwd door G. van Leeuwen uit Leiderdorp. Van Leeuwen geeft een garantie van vijftien jaar. De garantie vervalt wanneer gebreken zijn ontstaan door "abnormale warmte of vochtigheid, ongedierte of uiterlijk geweld..."  (02)

Dispositie: (01)

Prestant 8' Aangehangen
Bourdon 8'  
Viola di Gamba 8'  
Octaaf 4'  
Fluit 4'  
Woudfluit 2'  
Mixtuur II-III bas  
Cornet IV discant  
Echo-Trompet 8' b/d  
Tremulant

Organisten: Mevrouw Machiel, Jo Clement, Catrien Drenthe, Aartje Vuurboom, Dick Wallis, Fennie Hoving-Groenewold, Meester Bots, Marian Bekkering.  (02)


Nieuwsblad van het Noorden 04-03-1936

2005: De kerk is inmiddels buiten gebruik gesteld en functioneert nu als cultureel centrum. Er wordt nu gekerkt in de hervormde kerk van Odoorn.

Bronvermelding:
  1. Bezoek op 30 december 1998
  2. Boek: Geert D. van Bergen,  de historie van de oudste kerk van Valthermond" door Geert D. van Bergen, 1995
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php/Valthermond,_Zuiderdiep_505_-_Vrijzinnig_Hervormde_Kerk
  4. Drents Archief: 0375 Nederlands Hervormde Gemeente Odoorn 116 Stukken betreffende het onderhoud van het orgel; 1889, 1934, 1940
Orgelied:

ORGELLIED.
Laat ons een danklied zingen,
In dezen blijden stond.
Nu daar het nieuwe orgel,
In 't Godshuis plaatsing vond.
Hoe danken wij de gevers,
Voor hun zoo rijk geschenk.
Wij bidden voor hun Vader,
Dat God hem steeds gedenk. bis.

Hoe prettig wordt nu 't zingen,
Hoe keurig in de maat.
Nu daar zoo hoog verheven,
Het nieuwe orgel staat.
De organist, hij glundert,
Hij is ook zeer tevree.
Hij trapte soms, maar kreeg geen lucht.
lïn heelt vaak diep gezucht.

Het orgel moge worden,
Voor ons een goed symbool,
Voor 't bouwen aan ons kerkje.
„Steeds voorwaarts", zij 't parool.
Hoog rijze nu de bede,
Tot Hem, zoo eind'loos goed.
„Maak Gij het met de kerk, o Heer!
En de Gemeente goed."
H. S. W.