Veenhuizen Gereformeerde kerk

Kerk.
Deze kerk werd gesticht 16 september 1920. Gebouw: Protestantse Gestichtskerk. De kerk bestaat niet meer als zelfstandige gemeente (combinatie met Een en Norg), men kerkt tegenwoordig alleen in de koepelkerk.


Foto Beeldbank Drents Archief


Foto Beeldbank Drents Archief

Orgel.
1920: Instituering van de gemeente; men kerkt aanvankelijk 's morgens in het gymnastieklokaal van Veenhuizen I (als begeleiding gebruikt men een harmonium van de Ned. Herv. Evangelisatie) en 's avonds in de Koepelkerk. (02)

1923-1937: Op 1 juli ingebruikneming van een eigen kerkgebouw, voorzien van een pijporgel. Het is gekocht van de Gereformeerde kerk te Broek onder Akkerwoude (Broeksterwoude). (05)
Het orgel was oorspronkelijk afkomtig uit de Gereformeerde kerk van Ee. Orgelmaker Klimstra plaatste daar in 1895 een orgel van onbekende herkomst. Dit orgel werd in 1911 vervangen door een orgel van Van dam en verkocht naar Broeksterwoude. (04)
De aankoopsom was f. 200,- De kosten van restauratie en plaatsing door H. Thijs ("Mr. Orgelmaker te Harendermolen") bedroegen f. 270,-.
Daarna zo nu en dan een stembeurt, o.a. in 1931 door J. Meek (Assen) voor f. 25,- Daarna onderhoud door D. Nauta (Groningen) met in 1932, 1935 en 1937 reparaties.
Reeds in 1932 vragen of men niet beter een ander orgel kan aanschaffen; voorlopig (?) niet doorgegaan, gezien de opdracht die gegeven is tot het doen van reparaties. (02)

Dispositie opgetekend door ds. G.Assies: (01)

Prestant 8’
Holpijp 8’
Prestant 4’
Fluit 4’
Quint 3’ disc
Octaaf 2’


Provinciale Drentsche en Asser courant 07-07-1923

Ca. 1950: Orgel wordt vervangen door een harmonium. (04)

Bronvermelding:
  1. Deze dispositie naar een kleine dispositie verzameling van Ds. G. Assies. Sinds 1-9-1968 predikant te Emmen-Angelslo. Wie het orgel vervaardigde is niet bekend.
  2. Onderzoek door Victor Timmer uit Leek uitgaande van de archivalia gedeponeerd te Assen (Rijksarchief) De jongste archiefstukken zijn nog niet onderzocht. Hiervoor is eerst toestemming van de kerkenraad nodig.
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php/Veenhuizen,_Hoofdweg_/_Kerklaan_-_Gereformeerde_Kerk_(1923_-_%3F%3F%3F%3F)
  4. Victor Timmer,"Zoodat wij hem met vrijmoedigheid aan de Friesche Kerken aanbevelen” OVER TAEKE PIETERS KLIMSTRA (1858 - 1945) ORGELMAKER TE WIERUM EN METSLAWIER, Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel Publicatie nr. 64, 2006 blz. 14  
  5. www: https://gereformeerdekerken.info/