Vries Kolonie Filadelfia


Links: Ansichtkaart na 1920 rechts: http://vermaatisdenaam.blogspot.com/2020/04/de-omzwervingen-van-izak-van-lien.html (28-12-2021)

Aan de Groningerweg aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal kocht in 1913 de wijkvereniging Filadelfia te Groningen , onder leiding van ds M. ten Broek, een boerderij met 7 ha grond. Hierop werd de kolonie Filadelfia gesticht, een tehuis voor maatschappelijk ongeschikte mannen. Financieel mislukte dit projekt.
In 1919 nam de Vereniging Nederlandse Landkolonisatie en Inwendige Zending het tehuis over. Later nam de "Stichting Het Hogeland" te Arnhem, later te Beekbergen, het beheer van Filadelfia over.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er alleen nog dak- en thuislozen die in Filadelfia verblijven.
Omdag het een christelijke instelling was is er kort na 1919 ook een kerkje gebouwd, dat Bethel werd genoemd.
In de jaren '30 werden stro- en kapotmatrassen gemaakt. Dit vroeg ruimte. Daarom werd de inmiddels bijgebouwde recreatieruimte gebruikt voor kerkdiensten en werd Bethel omgebouwd tot werkplaats.
Het torentje verween na verloop van tijd en ook de naam Bethel.
Tenslotte is Filadelfia opgeheven. Op het voormalige terrein staat nog een schamel restant van het kerkje. (01)

Bronvermelding:

  1. www: https://kerk-en-orgel.nl/ (28-12-2021)