Vries Gereformeerde kerk

1867: Op 16 oktober 1867 werd de Gereformeerde kerk te Vries gesticht. (08)
Het uitgebreide bestek van de bouw van de kerk is bewaard gebleven. (10)


Oude Gereformeerde kerk (09)

7 Kasboeken, 1870-1971 (10)
1923 "Van 't orgel (in gebruik) 77,08' Opbrengst orgelcollecte?
1924 12 maart 6 aandelen uitbetaald voor het orgel f 120,-
1924 ontvangsten voor het orgel
1925 30 mei voor het orgel f 2,10
1928 19 december rekening Doornbos f 242,825
1929 31 december rekening Doornbos f 109,445 (er is ook een schilder Doornbos)
1931 31 december Rente orgel f 100,-
1931 15 december geleend aan orgel f 175,-
1931 31 december rekening Doornbos f 20,335
1932 17 december rekening Doornbos f 147,965
1933 30 december rekening Doornbos f 13,475
1934 31 december voor 't orgel f 2,05 Rekening Doornbos f 409,255
1935 4 maart muziekboek van gezangen f 2,00 31 december rekening Doornbos f 55,92
1936 22 december rekening Doornbos f 92,36

1937: Op 30 september 1937 besluit men nieuwe muziekboeeken aan te schaffen aanschaf muziekstukken. Bij het orgel liggen nu alleen koraalboeken en een bundel van Johanne de Heer. Uitgegeven mag worden tussen de f 2,- en f 3,-.
7 Kasboeken, 1870-1971 (10)
1937 29 december rekening Doornbos f 41,54
1956 31 december onkosten orgel 2x H. v.d. Molen f 15,-


Foto uit het Centraal Weekblad 26 november 1955?Provinciale Drentsche en Asser courant 24-06-1957
Vermoedelijk wordt hier de Gereformeerde kerk van Vries bedoeld, omdat het bericht erboven betrekking op Vries heeft.

1957: In het jaarverslag wordt gemeld dat het niet lukte in dat jaar een nieuw orgel aan te schaffen. (10)

1958/1959: In de jaarverslagen wordt de ingebruikname van een orgel gemeld.
Orgelfonds 1958; Er wordt gestart met een saldo van f 2.266,74 en als inkomsten zijn er collectes, giften, oud papier actie een gesloten lening. Aan uitgaven: Electrische installatie orgel f 82,38, rekening Wiegman f 25,-, rekening Welmers (organist in Zuidlaren) f 40,-, aflossing lening f 174,66 aflossing orgel f 3.226,-
Orgelfonds 1959: een collecte van f 376,74 en een aflossing van f 325,34 voor het orgel. (10)
Op 14 december schrijft Mense Ruiter dat de kerk de leverancier van het orgel op zijn verplichtingen moet aanspreken. Er zijn bij U in de kerk geen abnormale omstandigheden. Als hij niets onderneemt zult U hem in gebreke moeten stellen. Er dient goed te worden genoteerd wanneer welke storingen optreden. (12)

1960: Op 30 mei wordt aan Mense Ruiter gevraagd of hij een onderhoudsbeurt kan verzorgen. De laatste tijd zijn er aardig wat storingen.
Op 18 augustus schrijft de predikant dat het hem spijt dat hij er niet was toen Ruiter bij het orgel was. Kan Ruiter zijn bevindingen op schrift stellen? (12)

1961: Op 20 juni schrijft Ruiter dat de stemmer het orgel heeft gecontroleerd. Hij constateerde geen hangers. Bij dit type orgels treden hangers onverwacht op en zijn dan weer weg. Het orgel is nu gestemd, een houten pijp is geïntoneerd en een registerwipper is vastgezet. Als er weer hangers zijn dienen de organisten te noeteren welke toon dit was en bij welke combinatie. Herstel is dan eenvoudiger. (12)

7 Kasboeken, 1870-1971 (10)
1960 23 augustus Rek. Mense Ruiter (rep. orgel) f 34,50
1961 30 juni Rek. Mense Ruiter (rep. orgel) f 23,50

1963: In het jaarverslag worden klachten genoemd over het orgel. Er moet actie worden ondernomen.  (10)
7 Kasboeken, 1870-1971 (10)
1963 26 april Rekening v/d Berg & Wendt f 43,80
1963 21 mei Rek. P. Zwart Jzn. (orgel nagezien) f 50,-
1963 5 november Rek. M. Ruiter (rep. orgel) f 69,15
1964 27 april Mense Ruiter (stemmen orgel enz.) f 64,65
1964 14 mei Beloning organist (mevr. Boersma) f 25,-
1964 14 mei belonign organist (M. vd Galiën) f 25,-
1964 23 december Rek. J. Dijkstra (rep. orgel) f 45,-
1965 13 april Koraalboek Boeijenga f 19,75
1966 november gratificatie organisten 2x f 25,-
1966 31 december Rep. en stemmen kerkorgel f 76,70


1967: In de bouwcommissie van 26 juli stelt de orgelcommissie dat er een orgel nodig is van circa f 40.000,-. Men heeft grote bezwaren tegen de aanschaf van een elektronisch orgel. De post wordt op de begroting opgenomen. (10) (11)

1968: De begrotingspost voor het orgel wordt voorlopig naar de achtergrond verschoven. (10) (11)

1969: Bouw van een nieuwe kerk. De ingebruikname is op 29 november.In de bouwvergadering van 29 augustus wordt het orgelfonds besproken.Op 4 september 1969 stelt de orgelcommisie op advies van dhr. 'Velter' (bedoelt wordt dhr. Vetter van de Gereformeerde orgeladviescommissie) een pijporgel aan te schaffen met 10 stemmen voor circa f 50.000,-
Op 29 september wordt besloten vanwege de hoge kosten eerst een electrisch orgel te kopen.
Op 3 oktober wordt gemeld dat het orgel voor f 500,- is verkocht aan iemand uit Zuidhorn. Er dient met spoed te worden gezocht naar een nieuw orgel. De orgelcommissie zal dit op zich nemen.
Op 7 november wordt gemeld dat er een nieuw orgel is aangekocht. Er dient nog wel een podium te worden gemaakt. (10) (11)

7 Kasboeken, 1870-1971 (10)
1967 7 augustus Gratificatie organisten 2x f 25,-
1967 19 september rekening Mense Ruiter f 114,05
1968 26 juli Gratificatie mevr. Boersma f 25,- trompetist H. Rozeboom f 10,0
1968 12 augustus Gratificatie organist Kolthof f 25,-
1969 24 december M. vd Galién hon. orgelspel f 15,-
1970 1 april Kantorij f 80,- 29 juni f 40,- 12 okt verg. m. vd Galien f 15,- 29 okt vergoeding organist P. Dijkhuis f 15,-

1979: Nieuw orgel door Vierdag uit Enschede. Piet Wiersma verzorgt op 7 juni de inspeling. Het kwam in de plaats van een elektronisch orgel. De aanschafprijs was ca. f 100.000,-


vriesgk.jpg (26159 bytes)

Dispositie:
Manuaal: Quintadeen 16’, Prestant 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Gedekt (fluit) 4', Quint (prestant) 2 2/3', Octaaf 2', Gemshoorn 2', Terts 13/5', Mixtuur 1 1/3 IV, Trompet 8’
Pedaal: Bourdon 16 (transmissie quintadeen 16') (02)


Foto: http://www.dayak.nl/vierdag/ (07)

2007: Op de plek van de gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Oude Asserstraat in Vries komt een twintigtal appartementen. Het gaat om koopwoningen die vooral voor ouderen met een goedgevulde beurs geschikt zijn. De appartementen komen dichtbij winkels, een busverbinding en natuurschoon. De protestantse gemeente nam op 30 september 2007 met een laatste dienst afscheid van de kerk. De 1800 leden tellende protestantse gemeenschap gaat verder in de monumentale Dorpskerk. (01)

2008: De kerk is inmiddels afgebroken. Het orgel is geplaatst in een kerk te Eerbeek (03)

2009: Het orgels is inmiddels opgebouwd in de protestantse kerk te Eerbeek.


Het orgelopgesteld in Eerbeek. Foto: http://www.dayak.nl/vierdag/ (07)

Het orgel van de Ontmoetingskerk is door de orgelbouwer Ide Boogaard uit Rijssen gedemonteerd, gerenoveerd en daarna geplaatst te Eerbeek.
De Trompet 8 vt. is gedeeld in bas- en discant.  (07)

Dispositie:
Manuaal:
Quintadeen 16’ B/D, bas eikenhout (alsBourdon) metaal (als Quintadeen),
Prestant 8' C-F, eikenhout, rest metaal, vanaf G in het front,
Roerfluit 8' B/D C-B eikenhout, rest metaal,
Octaaf 4',
Gedekt (fluit) 4' B/D,
Quint (prestant) 2 2/3' B/D,
Octaaf 2',
Gemshoorn 2',
Terts 1 3/5' D,
Mixtuur 1 1/3 IV,
Trompet 8’ B/D bekers roodkoper
Pedaal(klavieromvang C-f1):
Bourdon 16 (transmissie manuaal) (07)

Nevenregisters
Koppelingen: Pedaal - Manuaal
Tremulant (07)Bronvermelding:
 1. Dagblad van het Noorden 10-8-2007 en 2-10-2007
 2. Door Frits Kaan & Rinke Bodewits werd ik attent gemaakt op de archiefsite voor de orgelmaker Vierdag: http://www.dayak.nl/vierdag/
 3. E-Mail d.d. 16-06-2008 door Joke Gerds
 4. www: http://reliwiki.nl/index.php/Vries,_Oude_Asserstraat_40_-_Ontmoetingskerk (Vries)
 5. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Eerbeek,_Doctor_Gunningstraat_27_-_Kruiskerk (Eerbeek)
 6. www: http://www.pgeerbeek.nl
 7. wwwhttp://www.dayak.nl/vierdag/
 8. Drents Archief: 0424 Gereformeerde Kerk te Vries 1 Notulen kerkenraadsvergaderingen 1868-1933
 9. Boek: G.J. Kok Vaak was het ploegen op de rotsen blz. 226
 10. Drents Archief: 0424 Gereformeerde Kerk te Vries  7 Kasboeken, 1870-1971; Eigendomsbewijzen, 1873-1969; Bestek voor de kerk, 1868; Diverse correspondentie.
 11. Drents Archief: 0424 Gereformeerde Kerk te Vries  6 Stukken betreffende de kerkbouw; c. 1969
 12. Mense Ruiter oude archief

Foto gekregen via Joke Gerds d.d. 17-06-2008Foto is gemaakt tijdens de afscheiddienst van de kerk op 2 september 2007