Wijster, voormalige Hervormde kerk

1898: In de kerkvoogdijvergadering op 16 april te Beilen wordt besloten dat de voorzangers te Hijken, Wijster en Tiendeveen f 10,- per jaar krijgen voor hun werk. Alleen echter als hulpprediker R.J. Nijzing in de dienst voorgaat. (02)


Links: ansichtkaart, rechts foto Geert Jan Pottjewijd

1976: Op 6 maart schrijft de kerkvoogdij aan Assies Electronica in Assen dat iemand heeft gekeken naar mankementen van het electronische orgel. Een reparatieblijkt noodzakelijk. Wat zijn de kosten ervan en wat zijn de mogelijkheden voor nieuwe orgel voor Hijken en Wijster en kan er worden ingeruild?
Aanschaf op 10 juni van een Johannes orgel. (03)


1978: Johannes biedt een onderhoudsabonnement aan. (03)

2005: Dit gebouw functioneert inmiddels niet meer als kerk.
Vanwege gering kerkbezoek werd deze kerk in de 90-er jaren van de 20e eeuw gesloten en samengevoegd met de Hervormde kerk te Beilen.

In de kerk heeft misschien ooit een (tijdelijk) pijporgel gestaan??? De laatste jaren voor de sluiting stond er een elektronisch instrument.

f
Foto Beeldbank Archief Drenthe

Ca. 1925: Door de Protestantenbond in Beilen wordt een pijporgel aangekocht uit Zorgvlied/Wateren? voor Hfl 450,- Het oude orgel wordt verloot via 250 loten van Hfl 1,- Ds. de Groot uit Emmen wint het orgel en schenkt het aan de godsdienstoefeningen te Wijster. Het is echter niet zeker of het de Hervormde kapel in Wijster betreft. Het gebouw is jonger (1929) dan dit jaar en vermoedelijk ook van een meer orthodoxe richting.

Bronvermelding:
  1. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Wijster,_Kampsweg_10_-_Hervormde_Kerk
  2. Drents Archief: 0314-94 Notulen van het college van kerkvoogden 1821-1934
  3. Drents Archief 0314 Nederlands Hervormde Gemeente Beilen 176 Correspondentie over de aanschaf en het onderhoud van diverse orgels; 1969-1979