Zuidlaren, evangelisatie


De Nederlander 18-08-1937

1954: Op 17 november wordt aan Mense Ruiter gevraagd of hij een geschikt orgel of harmonium heeft voor de kapel in Zuidlaren.
Op 4 december schrijft Ruiter dat hij een gebruikt Van Oeckelen-orgel met 8 stemmen kan aanbieden voor f 8.000,- Een nieuw pijporgel van 5 stemmen kost tussen de f 7.000,- en f 8.000,-. Ruiter levert geen harmoniums.