Zwartemeer, Gereformeerde kerk

Kerk
De kerk werd op 31 maart 1921 in gebruik genomen. Op 26 december 1921 werd de Gereformeerde Kerk te Zwartemeer ge´nstitueerd; voordien ressorteerde Zwartemeer onder de Gereformeerde Kerk te Nieuw-Dordrecht. (02)


Foto Geert Jan Potjewijd

Gezicht op het liturgisch centrum
Foto Jans Vrieling


Foto W. Blokland (08)

1942: Plaatsing door Dekker van een pneumatisch orgel, dat afkomstig was uit Rotterdam-Zuid. Het orgel werd aangeschaft door bemiddeling van de eigen predikant ds. Hoeksema.
De dochter van de predikant Reni Hoeksema kreeg een middag vrij om te assisteren bij het stemmen. Tijdens de bevrijding van Zwartemeer door de Geallieerden moest ze zo luid mogelijk het Wilhelmus ten gehore brengen.   (01)
Dit type instrument blijkt vaker door Dekker te zijn geleverd. Zie hiervoor onder het instrument in de hervormde kerk van Oudehoorn.

Het front is ongewijzigd. De speeltafel zat vanuit de kerk gezien aan de linkerzijde
Foto Jans Vrieling


Dispositie:
Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Bourdon 16' Viola da Gamba 8' Subbas 16'
Prestant 8' Holpijp 8' Trompet 8'
Roerfluit 8' Voix Celeste 8'    
Bourdon 8' Aeoline 8'    
Principal 4' Viola 4'    
Fluit 4'        
Cornet III disc        
Trompet 8'        

Nevenregisters:
Manuaal I - Pedaal, Manuaal II - Pedaal, Manuaal I - II, P, MF, F, T, Oplosser


Foto Piet Bron (05)

1981: orgelmaker Reil schrijft een rapport over de toestand van het orgel. De conclusie is dat het orgel van geringe waarde is en dat herstel niet meer zinvol is.
Op 1 juni 1982 informeert Reil naar de stand vanzaken omtrent de offerte voor een nieuw orgel. (06)

2003: Het orgel is buiten gebruik gesteld. Het pijpwerk en de mechaniek zijn grotendeels nog aanwezig. De originele speeltafel is weggehaald en los achter het orgel geplaatst. Op de plaats van de oude speeltafel is een elektronisch instrument neergezet. De luidsprekers staan opgesteld in de oude orgelkas.

2017: De Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente fuseren. Het gebouw van de Gereformeerde kerk wordt gekozen als locatie voor de kerkdiensten. (07)

Bronvermelding:
  1. Informatie van Reni Koster-Hoeksema uit Emmen via E-mail van Jans Vrieling d.d. 23-01-2004
  2. Informatie door Peter Dillingh via E-Mail d.d. 12 augustus 2004
  3. E-Mail van Jans Vrieling die mij attent maakt op de informatie uit het orgel 2005/03
  4. www: http://reliwiki.nl/index.php/Zwartemeer,_Verlengde_van_Echtenskanaal_Noordzijde_33_-_Gereformeerde_Kerk
  5. www: Orgeldatabase Piet Bron
  6. Archief Reil
  7. www: https://gereformeerdekerken.info/2017/07/24/gereformeerde-kerk-te-zwartemeer-dr-pkn-kerk/
  8. Archief Jaap Brouwer
Onderstaande kleurenfoto's zijn gemaakt door Jans Vrieling

Het nieuwe electronische orgel is tegen het oude instrument aangeplaatst op de plaats van de bewaarde oude speeltafel
Het electronische orgel

 


Het Dekker fotoalbum meldt bij dit instrument: "Een modern front in de nieuwe gebouwde kerk.
Het frontontwerp is door de Rijksmonumentencommissie gemaakt en het binnenwerk volgens de opgave der fabrikanten. (03)