Zwartemeer, Nieuwe Rooms-Katholieke kerk


Foto (05)

2005:
Een pijporgel voor de Verrijzeniskerk van Zwartemeer
In 1912 werd in Zwartemeer de eerste katholieke kerk gebouwd. In deze oude kerk heeft nooit een pijporgel gestaan. Men had eerst een harmonium, later een elektronisch Heijligers orgel.
Het parochiebestuur kreeg recent, totaal onverwacht, via de Katholieke Klokken- en Orgelraad de mogelijkheid een pijporgel aan te schaffen.
Het pijporgel was tot voor kort in gebruik bij de Vrijgemaakt Gereformeerde Gemeente van Sneek. Deze kerk zocht een kerkelijke herbestemming voor hun orgel.
Daarom kon het parochiebestuur het pijporgel onder gunstige voorwaarden overnemen.
Een particulier boodt aan de kosten van demontage (in Sneek), transport en heropbouw (in Zwartemeer) te betalen. De opdracht werd uitgevoerd door de firma Groen uit Tersoal.
Oplevering vond plaats op vrijdag 13 mei.
Het orgel is in 1908 gebouwd door Bakker en Timmenga te Leeuwarden. Het heeft een mechanische sleeplade, één klavier en een aangehangen pedaal.


Het orgel in de kerk van Zwartemeer

Dispositie:
Prestant
Holpijp
Viola di Gamba
Octaaf
Octaaf
Het klavier bevindt zich aan de linkerzijde. Het orgel verkeert in een perfecte staat. Kortom een aanwinst voor de Verrijzenis waaraan ook de komende generaties van katholiek Zwartemeer veel plezier zullen beleven. (01)
Het instrument werd op zondag 6 november om 10.00 uur ingewijd. Organist was Frits Haaze uit Lemmer (03)

In de Mixtuur nr. 40 (December 1982) staat over het aangekochte instrument het volgende te lezen: "29 september 1982 — Ingebruikneming van een orgel in de Vrijgemaakte Gereformeerde kerk te Sneek. De kas van dit orgel werd gemaakt in 1912 voor het pneumatische Bakker & Timmenga-orgel in de Doopsgezinde kerk te Lippenhuizen-Hemrik. Deze kerk werd omstreeks 1947 gesloten, waardoor het orgel overbodig werd en door de firma Bakker & Timmenga werd teruggekocht. Eerst in 1966 raakte men dat weer kwijt aan een amateur, die het plaatste in de Geref. kerk te Oosterzee. Omstreeks 1979 werd ook deze kerk gesloten, waarna het binnenpijpwerk (met geperste labia) en de windmachine overgingen in particuliere handen voor verwerking in een huisorgel. Toen de firma Bakker & Timmenga van deze gang van zaken vemam, kon men nog slechts kas, frontpijpen en de pneumatische windladen aankopen. Geheel onafhankelijk hiervan had de Sneeker Vrijg. Geref. kerk in 1970 een Bakker & Timmenga-binnenwerk aangekocht van de Geref. kerk te Piaam. Dit mechanische binnenwerk dateerde van 1908.
Het thans te Sneek gerealiseerde orgel vormt een combinatie van deze twee elementen: het binnenwerk uit 1908 paste goed in de kas van 1912, waardoor een klein doch goed mechanisch instrument tot stand kon komen.

De dispositie luidt:
Manuaal: Prestant 8’, Holpijp 8’, Viola di Gamba 8’, Octaaf 4’, Octaaf 2’.
Aangehangen pedaal, C-klein g". (02
Nederlands dagblad 10-11-1982 (Klik op de afbeelding voor een vergroting) Foto rechts (06) Fotograaf onbekend

Het orgel wordt uitgebreid beschreven door Jan Jongepier in een artikel "Drie gerestaureerde vroeg 20e-eeuwse orgels" in Het orgel van oktober 1985


Het orgel in Oosterzee. Foto: W. Blokland (06)

Bronvermelding:
  1. Uit de nieuwsrubriek van de website van de kerk http://www.katholiekdrenthe.nl Ik werd er op geattendeerd via een E-mail d.d. 5-4-2005 door Anton Lukassen.
  2. Piet Bron attendeerde mij op dit artikel.
  3. E-Mail van pastoor P.J.J. Stiekema van de kerk d.d. 28-9-2005
  4. E-Mail van pastoor P.J.J. Stiekema d.d. 16-10-2005 met een aantal foto's van Anja Haaze
  5. www: http://reliwiki.nl/index.php/Zwartemeer,_De_Klinken_8_-_Verrijzeniskerk
  6. Archief Jaap Brouwer