Zwindersche Veld


https://facsimile.ub.rug.nl/digital/collection/Kerken/Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1900, no 1535, 30-05-1900


De Nederlander 18-02-1909, De Nederlander 23-11-1912


Provinciale Drentsche en Asser courant 05-11-1928