Bargercompascuum, Harmoniummuseum

Zie ook: http://www.harmonium-museum.nl


Het Groenewegenorgel van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk te Zuidwolde is aangekocht door de voorzitter van het Harmoniummuseum Jaap Bos en zal tijdelijk geplaatst worden in het Harmoniummuseum in het Veenpark te Bargercompascuum.
Later zal Rini Wimmenhove uit Hoogeveen het orgel  ombouwen tot een kabinetorgel voor in de huiskamer. (01)

Noten:

  1. E-Mail van Jaap Bos d.d. 17-03-2006